Inventering av klädskåp

Som alla vet så görs nu en inventering av klädskåpen på Cst. MTR vill att samtliga meddelar det skåpnummer man har. Den som inte säger till kommer att få låset uppbrutet så att skåpet blir tillgängligt för någon annan.

Att ha klädskåp är angeläget ur arbetsmiljösynpunkt. Det är viktigt att alla har möjlighet att byta om före och efter arbetet. Enligt vårt lokala kollektivavtal har vi rätt till klädskåp, varför vår arbetsgivare inte kan kräva att vi ska åka i uniform till och från jobbet.

Att du har ett skåp tydliggör också var din arbetstid börjar och slutar! Detta är viktigt att tänka på, vare sig du använder ditt klädskåp varje dag eller inte.

Styrelsen Seko Lok vill rekommendera alla att meddela InfoC numret på sitt skåp, annars blir ni av med det!

Den som inte har något skåp säger till om detta på InfoC. Det är MTRs ansvar att se till att skåp finns i tillräcklig omfattning för alla som så önskar.

Kommentarer inaktiverade.