Uppror på Poc – MTR slaktar villkoren för personalen

–       Inget tidsförskjutningstillägg

 

–       Inget X-tillägg

 

–       Ingen får sälja semestern

 

–       Ingen kransledighet

 

Efter övertagandet i december förra året så fick personalen inne på POC, tidigare OPL, en kraftigt ökad arbetsbelastning. Det var stor personalbrist, tekniska system som inte fungerade, upplägg kring verksamheten som inte var färdiga och MÅNGA frågor att besvara från operativ personal när det saknades än det ena, än det andra ute i verksamheten. Våra kollegor inne på driftcentret vittnade om en väldigt pressad situation där medarbetare satt vid sina skärmar och grät för att läget var så allvarligt. Detta fick givetvis påverkan på både enskilda individer samt på gruppen.

 

MTR återkom gång på gång och berömde sin personal för att de trots allt strul ”höll skeppet flytande” under denna kaotiska start. Talet om att POC var och är hjärtat i verksamheten saknar verkligen inte bäring – fungerar inte styrningen härifrån så går verksamheten ned totalt. Med direkt påverkan på resultatet för pendeln.

 

Nu har läget lugnat sig något, inkörningsperioden är förbi, verksamheten flyter. Trots det saknas det verkligen inte utmaningar, när läget nu beskrivs som lugnare så är det såklart samma intensitet som innan övertagandet. Lokala TJ-klubben som organiserar merparten av personalen inne på POC har sedan våren uppvaktat ledningen på MTR för att få till stånd ett avtal som reglerar villkoren för personalen likt vi lokförare och tågvärdar har i vår bilaga 6 till kollektivavtalet. Det är inte så att det inte finns villkor som gällt för POC tidigare utan det handlar om att det inte specifikt funnits en ”egen” bilaga som reglerar just denna grupp.

 

Personerna som arbetar inne på operativa ledningen kommer alla från pendelverksamheten från början, det är nästan uteslutande lokförare och tågvärdar som sökt och fått annan tjänst inom bolaget. Under tiden alltsedan Citypendeln när våra transportledare – som de hette då – satt sida vid sida med tågklarerarna i runda huset så har det hela tiden funnits villkor som gäller för gruppen. Eftersom vi är sprungna ur samma ursprung så har alla villkor sin grund från det gamla SJ och dessa har sedan utvecklats lite olika på olika håll.

 

Namnen har varierat men traditionellt så har lokförare som rekryterats in till Lokledningen/TS/DC/OPC/OPL/POC gått på villkor liknande lokförarna och tågvärdar på villkor som liknar Pendelklubbens avtal.

 

Därav så har det fungerat, ingen specifik text har skrivits in som slår fast att det här gäller för personalen inne på driften. Detta utnyttjar nu MTR helt skamlöst genom att peka på att INGET finns i avtal som reglerar punktlistan överst. Det finns alltså enligt företaget inget som går förlorad nu eftersom POC inte har något av detta i avtal sedan tidigare! Det är ett ganska så krasst sätt att se på verkligheten och bygger inget förtroende hos personalen. Det handlar om omfattande försämringar jämfört med tidigare.

 

Lokförare/tågvärdar som nu ser hur MTR hanterar sin tidigare lovordade personal inne på POC är inte dummare än att de snabbt gör kopplingen att kan företaget ta bort alla villkor för dessa så vad hindrar att samma sak görs för oss i ett senare skede? Visserligen har vi text i ett lokalt avtal med egen bilaga men alla avtal är som bekant uppsägningsbara någon gång.

 

Känslan av att MTR börjar med en lagom stor tugga av villkoren där man kan för att sedan fortsätta med sin måltid längre fram är överhängande. Tillsammans med de pressade lönenivåer som vi sett för tjänster som MTR tillsatt administrativt jämfört med hur dessa värderades tidigare så är oroligheten stor. Här känns det som att MTR gjort en riktig felbedömning av hur personalen tar emot nyheterna – rekryteringsbasen för det operativa centret och administrativ personal finns ju till stor del ute i verksamheten. Om personal som jobbar operativt FÖRLORAR pengar och villkor på att rekryteras till annan tjänst inom verksamheten så försvinner sannolikt de allra flesta duktiga kandidaterna.

 

Seko Lok vill vara så tydliga som det bara går och kräver av MTR:

 

–     Ny text och ny bilaga som reglerar villkoren för personalen innan på POC ska tas fram i samråd med de lokala fackföreningarna.

–     Nivån på villkoren ska vara enligt tidigare – minst. Seko ser tidigare praxis som ett golv för vilket avtalet ska skrivas.

 

Seko Lok Pendeln lovar full backning av TJ-klubbens krav. Vi kan inte acceptera att våra kollegor behandlas som något som katten släpat in. TJ-klubben har nu kallat sina medlemmar till ett medlemsmöte nu på tisdag 14.00. Seko Lok uppmanar alla TJ-medlemmar att hörsamma kallelsen och gå på mötet.

Kommentarer inaktiverade.