Villkoren för föraraspiranterna

Föraraspiranterna hos MTR håller i skrivande stund på att examineras för fullt, några är redan färdiga kollegor och ett mycket välkommet tillskott i förarkåren – välkomna in i yrket, hälsar Seko Lok Pendeln!

Mycket har inte fungerat som det var tänkt med utbildningen, en av alla tråkiga saker för våra nyblivna och blivande kollegor är hur MTR sköter den ekonomiska ersättningen för extrakostnader kopplade till utbildningen, samt inplacering i lönestegen för den som blir färdig förare. Först efter förhandling gav MTR med sig i det självklara att ersätta våra aspiranter för de (för eleverna) dolda kostnaderna som uppstått för att få ut ett lokförarbevis. När det sedan gäller inplacering i lönestegen måste vi tyvärr konstatera att MTR gör en tolkning av avtalet som går tvärt emot den praxis som redan är etablerad.

Den lokala avtalstexten säger att den elev som först blir klar i en internutbildning sätter ingångsdatum till första lönesteget för samtliga i samma kurs. Det här är en praxis som tillämpats för alla interna utbildningar på Citypendeln samt Stockholmståg. MTR vill nu frångå denna praxis och istället driva en kreativ tolkning av avtalet; att varje elev ska beräknas individuellt för inplacering i lönesteg 1 baserat på elevens examinationsdatum. Att MTR vid rekryteringen till internkursen sagt till eleverna att utbildningen skulle vara klar efter 33 veckor (något som en anställd självklart bör kunna planera sitt liv och sin ekonomi efter) är något de idag inte vill kännas vid eller tycker sig behöva ta hänsyn till. Seko Lok Pendeln anser dock att det är det först inträffade av de utlovade 33 veckorna eller första färdiga förarens examinationsdatum som som ska ligga till grund för inplacering i lönestegen för hela aspirantgruppen.

Vi har också sett att det varit krångel med utbetalning av OB-tillägg samt planering av handledaråkning och framfört att vi vill att eleverna kompenseras extra för detta. De lokala förhandlingarna har dock körts in i kaklet och frågan kommer istället att behöva tas upp på central nivå. Vi kommer att återkomma i ärendet.

Kommentarer inaktiverade.