Seko väcker talan i AD

Vi har tidigare berättat om de händelser som tvingade klubben att begära tvisteförhandling med krav på skadestånd efter att vår medlem blivit utsatt för en regelvidrig hantering av MTR:s företagshälsovård – Avonova. Även den centrala förhandlingen slutade i oenighet.

Tidigare inlägg här

Seko anser att det är svårförklarligt och extremt märkligt hur Almega resonerar i denna fråga. Almega anser att det faller under arbetsgivarens rättighet när det gäller  att leda och fördela arbetet att kunna tvinga en anställd till att  inta ett medicinskt preparat – i detta fall Antabus. Och det utan att någon läkare ställt en diagnos som ligger till grund för intaget! När medlemmen vägrade utdelades en erinran och när detta inte heller fick effekt så valde arbetsgivaren att skilja vår medlem från sin anställning som lokförare och omplacera vederbörande permanent till stationsvärd.

Vi har nu nått vägs ände förhandlingsvägen och förbundet har beviljat vår medlem rättshjälp för att kunna driva ärendet i AD. Seko har varit i kontakt med LO/TCO Rättsskydd som är de som nu bistår medlemmen i frågan. Frågan är angelägen att få utredd och bedömd rättsligt i och med att det får stor påverkan på framtida fall där medlemmar uppvisar ett CDT-värde överstigande gränsvärdet.

Avonova har tagit fram ett eget ”gränsvärde” på 3,0 som inte har någon motsvarighet varken hos Transportstyrelsen, SL (Huvudman) eller hos någon annan FHV vad vi vet. Alla med ett värde över denna gräns anser Avonova ska tvingas till en Antabus-behandling för att kunna återgå i säkerhetstjänst. Trots att den medicinskt ansvarige läkaren på Transportstyrelsen gjort klart för Seko att detta förfarande är felaktigt så bemödar sig MTR/Almega inte ens att själva kontrollera saken.

Vi har gott hopp om att vår medlem får rätt i AD. Tyvärr så har detta förmörkat större delen av året för denne lokförare som ju inte själv valt att bli ett pilotfall. Oavsett utgång så är det här ett år som inte kommer tillbaka. Helt onödigt då det hade gått att lösa så mycket smidigare om arbetsgivaren inte låtit prestige stå i vägen. Varför MTR har fortsatt förtroende för Avonova är för oss något av en gåta. Förmodligen är det en kostnadsfråga.

Handläggningstiden för inskickade mål till AD ligger på ungefär ett halvår om det inte finns särskilda skäl att flytta upp målet. Vi återkommer med uppdatering när det är möjligt.

Kommentarer inaktiverade.