Avtalstvist med MTR

Under en tid har det stått klart att arbetsgivaren och Seko har olika syn på innehållet i det lokala avtalet. MTR har vid inrangeringen tagit över avtalet i sin helhet (med undantag av ett par bilagor) och i och med detta så gäller texten även fast den inte är uppdaterad och att det fortfarande står ”Stockholmståg” här och var där det borde stå ”arbetsgivaren” eller ”MTR”.

I diskussion med arbetsgivaren har det framkommit att MTR inte med automatik anser att stycket som reglerar intjänandet av extra tjänstsledighetsdagar, de så kallade ”Stågdagarna” ska tillämpas för nyanställda lokförare. Detta med anledning av texten i avtalet där det står ”för de som anställts vid Stockholmståg senare än 2007-09-01 utgör anställningsdatumet starttidpunkten för intjänandet av dessa dagar” Denna text tolkar nu MTR som att det endast gäller personer anställda av Stockholmståg och inte MTR.

Det är en helt horribel tolkning som Seko aldrig kan ställa upp på. Att det står Stockholmståg i avtalet är för att det var namnet på arbetsgivaren när avtalet slöts och i och med att MTR nu tagit över det avtalet ska ”Stockholmståg” istället läsas som ”arbetsgivaren”. Avtalet om intjänande av dessa dagar är inget som kom gratis när det tecknades utan tjänstledighetsdagarna finansierades genom förändrade arbetstidsregler som effektiviserade verksamheten.

Vi har brist på lokförare, vi behöver anställa fler och att i det läget angripa en del i avtalet som är unikt och en riktig fjäder i hatten att ha när MTR är ute på rekryteringsrunda är för Seko helt oförklarligt. Avtalet kostar INGENTING under de första 2 åren eftersom det är först då som de första 2 dagarna intjänats och sedan går att söka ut. MTR vill alltså tvista om en fråga utan ekonomiskt värde men som riskerar att ge betydande ”badwill” hos personalen samt de man vill anställa!

Seko har begärt förhandling och MTR har haft mycket gott om tid att återkomma i frågan men har medvetet eller omedvetet undvikit att göra så. Trots flera påminnelser från Seko.  Nu är tiden ute. På torsdag träffas Seko och Almega (förhandling om nytt centralt kollektivavtal) och respekterar inte MTR skrivningarna i vårt lokala avtal så kan inte Seko gå vidare och teckna något avtal utan blir tvungna att stranda förhandlingarna.

Kommentarer inaktiverade.