MBL 3 april 2017

Från mötet idag har vi inte så mycket att berätta. Sedan övertagandet har 5 lokförare slutat. Dessutom har 3 sagt upp sig men inte slutat än. Statistiken ligger på 18 per år. Vi får se om den beräkningen håller.

Vi diskuterade en del om årets utbildningspaket. Fokus ligger på Citybanan (i vår) och TTJ (i höst) varför HLR, Brand, Hot och Våld mm får vänta till nästa år.  Detta får man ändå säga är ok eftersom MTR kommer att ha dessa uppföljningskurser vart 4e år och 2017 ligger inom tidsmarginalen. Tidsåtgång för årets e-learning är vi inte överens om än och beslut på detta har ännu inte tagits, men den kommer att överstiga de timmar vi redan har enligt avtal med någon timme. Överskridande tid läggs på timkontot. Observera att den största delen av årets e-learning gäller nödvändig kännedom inför Citybanans öppnande. Innan trafikstart kommer vi så klart även att få praktisk utbildning i linjekännedom, hantering av plattformsdörrar, stopplatser osv osv.

Kommentarer inaktiverade.