Övertid eller Mertid – vad gäller?

På förekommen anledning vill Seko Lok påminna om vad som gäller vid övertidsarbete. Övertid är allt arbete som ni utför utöver ordinarie arbetstidsmått (turens längd). Ersättningen för övertidsarbete beror på när arbetet utförs.

  • 06-20 helgfri måndag till fredag = månadslönen/94 per timme
  • övrig tid = månadslönen/72 per timme
  • ersättning betalas endast ut för arbete längre än 15 minuter

Personal som tjänstgör på en i grunden arbetsfri dag (FP-dag) samt på julafton, midsommarafton och nyårsafton ska alltid erhålla övertidsersättning enligt ”övrig tid” oavsett klockslag.

När kan det bli mertid?

För personal som arbetar deltid med stöd av t ex studieledighetslagen eller föräldralagen så blir det mertid istället för övertid när:

  • arbete utförs på dag som i grunden är en arbetsdag (dvs en dag som ni plockat bort)
  • ersätts med månadslönen/140 per timme
  • ersättning betalas endast ut för arbete längre än 15 min

Ni som arbetar deltid och får frågan om ni kan tänka er att ”gneta” en dag – tänk då på skillnaden i ersättning ett jobb ger mellan en FP-dag och en dag ni gått ned i tid på. Acceptera inte att flytta FP-dagen om ni har en sådan den aktuella dagen eftersom det då betyder att er ersättning endast blir mertid och inte övertid.

Kommentarer inaktiverade.