Information från skyddsombuden, 170315

Läs gärna Information från skyddsombuden Seko Lok och ST 170315 angående de frågor skyddsombuden arbetar med i dagsläget: framställan till Arbetsmiljöverket och arbetet med Companion.

Kommentarer inaktiverade.