MBL 170313

Punkter som vi hade uppe på dagens MBL:

  • Utbildningspaket – årsplan 2017

MTR presenterade ett förslag till utbildningsplan med planerade moment och uppskattad tidsåtgång. Nu ska det kallas till möte där skyddsombuden ska medverka tillsammans med utbildningsavdelningen för att planera innehåll och upplägg för utbildningen av lokaler samt spår i Citybanan.

  • Förhandling av gångtider Citybanan

Förhandlingen återupptogs efter att arbetsgivaren ajournerat sig vid förra träffen. MTR återkom denna gång med samma förslag som sist, dvs 7 respektive 8 minuters föreslagen gångtid ned till avlösningsplats vid SCI. Viss frustration infann sig eftersom det nu är tredje gången vi får samma förslag och följaktligen tredje gången vi förpassar det förslaget till sopkorgen. Gångtiderna är viktiga för oss. Vi tror att MTR gör sig själva en rejäl otjänst om gångtiderna blir för snålt satta. Vi upplever att de gångtider vi har idag fungerar bra och inte är orimliga. Efter en längre diskussion beslöt MTR återigen att ajournera förhandlingen och ta hem frågan för ytterligare funderingar. Förhandlingen återupptas om 2 veckor senast.

  • Ersättning för Ståg-dagar för personal under utbildning

Seko har medlemmar som går den interna lokförarkursen och som tidigare arbetat som tågvärdar respektive stationsvärdar. De har tjänat in STÅG-dagar genom sin tidigare tjänst men blivit utan ersättningen när vi andra fick den nu i februari. Seko har därför begärt förhandling i frågan och krävt att ersättningen ska betalas ut. Med på dagens MBL var lönechefen som efter genomgång av detaljerna i ärendet valde att ajournera förhandlingen och ta hem frågan. Även denna förhandling ska återupptas senast om 2 veckor.

  • Skor igen

Av någon anledning fanns inte frågan om skor med på agendan trots att den blivit anmäld av såväl Seko som övriga fackförbund. Klart efter dagen är i alla fall detta: ALLA har rätt att hämta ut 2 par skor för 2017. Sedan har ALLA rätt att hämta ut 1 par skor för 2018. Efter det är vi inte överens och det blir en förhandlingsfråga vad som ska gälla framöver efter 2018.

Kostnaden har MTR själva bestämt till max 1700 inkl. moms med vår rabatt i butiken. Seko bryr sig egentligen inte om vilken kostnad som MTR sätter som tak så länge som det räcker till funktionella skor anpassade för vår verksamhet. Vad vi förstått så räcker inte 1700:- till ett par ordentliga vinterkängor vilket vi påpekat. MTR säger nu att de ska förhandla med ShoeMed och pressa priset på kängorna så att vi kommer ned till 1700:-

När var eller hur detta kan ske är oklart varför vi får ta upp frågan igen och trycka på för en lösning.

  • Villkor för lokförare under utbildning

Seko har varit kritiska till nivån på utbildningslönen. Dock så har vi fått acceptera att nivån för denna kurs är 10k/mån – vi kommer inte längre i frågan.

Dock så är vi överens med MTR att personer med tidigare tjänstgöring på pendeln behåller sin tidigare lön (i de fall att den var högre än första steget i stegen) efter avslutad utbildning. Personer som under kursens tid arbetar extra som ex tågvärd för lön motsvarande normal tågvärdslön.

Tidsförskjutningstillägg enligt §6 mom 2:6 (lokalt avtal) samt OB-tillägg enligt Branschavtalet ska tillämpas för elever under utbildning.

Blir det i framtiden några fler kurser i egen regi så ska lägsta lön i centralt kollektivavtal tillämpas (för närvarande 17.500:-/mån)

Utöver detta så driver vi som nämnts högre upp i texten frågan om ersättning för de med intjänade stågdagar.

 

Kommentarer inaktiverade.