MBL 170123

I måndags var vi på MBL med MTR, här kommer en sammanfattning av vad som sades:

  • MTR tycker att den röriga inledningen från övertagandet nu börjar lägga sig (…?) och MTR kommer nu att börja fundera på hur de ska utveckla verksamheten långsiktigt. Här närmst ska alla ledare, ungefär 70 personer, utbildas i kommunikation.
  • Lokalerna på 49an kommer numera att heta ”MTR City” istället för 49an.
  • I februari kommer det en extrainsatt medarbetarundersökning för att kolla hur läget är bland personalen sedan uppstarten. I framtiden ska medarbetarundersökningarna vara i november. Vi påtalade att det är viktigt att de fackliga organisationerna och skyddsverksamheten är delaktiga i utformningen av undersökningen.
  • MTR jobbar på att få ut en lista med namn och telefonnummer till chefer och övrig administrativ personal.
  • En översyn och åtgärdsplan på hur MTR ska hantera klottret på fordonen ska påbörjas den här veckan. I kontraktet med SL så är det inga böter för klottrade fordon de första sex månaderna.
  • Companion ska uppdateras så att programmet förbrukar mindre surf, surfpotten ligger fortsatt kvar på 10 GB. En grupp för utvärdering och utveckling av Companion ska bildas. Gruppen ska bestå av både IT-kunniga och amatörer.
  • Rapportsystemet ska uppdateras och ordertavlan är under utveckling.
  • Vi påpekade att det vore bra om det gick att se mer detaljer på lönespecifikationerna, MTR tog med sig frågan och ska kolla om det går att ändra.
  • Vi hade föranmält frågan om varför skorna har en övre kostnadsgräns trots att detta inte har förhandlats men det fanns ingen tid att diskutera den här frågan den här gången.
  • Vi ska ha utvecklingssamtal en gång per år med våra gruppchefer då man ska prata om självskattning och framtidsplaner. Tanken är att gruppcheferna ska hinna med 5 såna samtal per vecka.

 

Kommentarer inaktiverade.