MBL Information 170109

Idag höll MTR en MBL-informationsträff med de fackliga organisationerna. Efter jul och nyårsledigt är nu tanken att vi ska träffas i MBL-forumet varje måndag framöver. Varannan vecka är det tänkt att vara renodlad MBL-information (MBL §19) och veckan däremellan blir det MBL-förhandlingar (MBL §11 och §12). Informationen ges av de olika avdelningarna i block om cirka 20 minuter vardera och det finns tid att ställa frågor men renodlade förhandlingar tas de veckor avsatta för MBL §11/§12 om det inte är något brådskande. Seko tror att det är ett bra upplägg där det aldrig är längre än en vecka mellan tillfällena när vi ses, speciellt när vi nu sitter i olika hus på olika ställen och möjligheten att ”springa på varandra” i korridoren inte längre existerar.

Idag fick vi bl.a information om följande:

  • Budgetutfallet för MTR Pendeltågen 2016 landade i balans – något som enligt VD ger arbetsro inför 2017.
  • MTR säger sig ha fått höra av SL och Trafikverket att de tycker att verksamhetsövergången har gått smidigt med ett bra utfall. MTR berömmer sin personal för att de gjort detta möjligt.
  • IT-systemen uppdateras kontinuerligt, nästa stora uppdatering är planerad till 23/1 då flera brister ska åtgärdas.
  • MTR kommer i år att hyra in 16 lokförare från för att stärka upp personalläget på förarsidan samtidigt som de nu startar de egna förarkurserna som tillsammans ska generera förhoppningsvis 25 nya lokförare till hösten.
  • Ny chef till POC sökes då den förre hoppat av
  • Upprepade problem med användargränssnitt för IVU-rail har gjort att PSF:s arbete blivit tungjobbat. Bl.a har det varit svårt att få ordning på ledighetsansökningarna. Bristerna är anmälda och systemet förbättras kontinuerligt enligt IT-avdelningen.
  • Säkerhetschef Lars Näslund berättar att det from december vid OSPA-A krävs ett drogtest efter beslut om detta i MTR-Nordic. Något oklart om det är okej att flytta på tåg som står illa till innan ett drogtest kommit till stånd. Upp till ansvarig säkerhetsjour att göra den bedömningen.
  • En användargrupp kallad ”Companion-gruppen” ska startas för att tillvarata de förslag till förbättringar som finns hos användarna och utveckla appen på bästa sätt. Detta efter att de fackliga organisationerna gemensamt tryckt på för en sådan grupp.
  • MTR Express flyttar idag in på Klarabergsviadukten 49. POC är upprörda över att lokaler som behövs för driften av vår verksamhet nu ska tas över av MTR Express och upplever att vi får ta det som ”blir över”. Givetvis helt oacceptabelt och Seko håller helt med om att det är att börja i fel ände. Självklart ska vi först utvärdera vårt behov, sedan se till att vi har lokaler anpassade för detta och SEDAN när det är klart så kan överbliven yta hyras ut. Detta har vi påtalat gemensamt för MTR men inte vunnit gehör. Nu står flyttfirman i farstun och vi har ett reellt problem istället. Tråkigt men det måste lösas. MTR ska nu kalla till möte med berörda och arbeta fram en fungerande lösning. Vi följer frågan. Om POC:s verksamhet blir lidande riskerar det att spilla över till åkande personal som i sin tur får sämre möjligheter att klara sitt arbete.

Seko Lok Pendeln har anmält flera frågor som tas upp vid nästa MBL §19. Bla lön och villkor för elever under utbildning, villkor för Företagshälsovård/Drogpolicy samt registeravgift för lokförare.

Vi återkommer!

Kommentarer inaktiverade.