Semestervalet publicerat – personalläget 2017

Som ni säkert sett så är semestern nu publicerad. Seko Lok har uppmanat MTR att köpa ut så många semestrar som de bara kan eftersom personalläget riskerar att vara mycket ansträngt under sommaren. Det verkar som om detta uppmärksammats eftersom över 100 semestrar köptes ut för 2017. Bra! Då finns förutsättningar för att verksamheten fungerar även under sommaren. Det kommer ändå att bli kort om folk i anslutning till sommaren, särkilt i maj där semesteruttaget nu är maxat. Under hösten blir förhoppningsvis eleverna på internkursen klara och kan komma ut och avlasta oss andra.

Sedan blir det spännande att följa hur tillgången till personal utvecklar sig under 2017. I år har väsentligt fler lokförare valt att lämna pendeln än vad Stockholmståg hade trott. Den senaste siffran som vi fått visade på ett tapp på 40 förare under 2016, att jämföra med prognosen på 18 st. Det betyder att hela lokförarkursen som startar nu i januari redan är intecknad och att de förstärkningar som kommer att krävas vid tunnelstarten i sommar samt inför volymökningen för T18 behöver lösas genom löpande rekrytering under året. Det blir svårt, särskilt med tanke på att tillgången på lokförarjobb är god och att andra företag än vårt kommer att dra i eleverna som går ut YH-kurserna under året.

Kommentarer inaktiverade.