Lokförarbladet #55

Lokförarbladet #55 hittas här.

För mer information kring några av texterna, finns följande länkar:

Stressforskningsinstitutet

Rapport – Vad kännertecknar bra och dåliga skiftscheman? (pdf)
Temablad – Skiftarbete, hälsa och säkerhet (pdf)

Seko

Seko – Förbundets remissyttrande, avgifthöjningar Transportstyrelsen
Seko – Branschorganisation Spårtrafik, förslag till verksamhetsplan 2017

Collectum

Sammanställning av pensionsmedförande lön
ITP1: Premier och avgifter
ITP2: Premier och avgifter

OBS! ITP2-premien som arbetsgivaren betalar är inget som ”tillfaller” arbetaren, utan är själva kostnaden som arbetsgivaren betalar till Alecta och den anställdes förmånsbaserade tjänstepension. Det är också så att inkomstbasbeloppet (IBB) ändras från år till år och påverkar premiens storlek.

Kommentarer inaktiverade.