Kommande lokförarbrist på pendeln

Idag torsdag 22/9 hade vi en planerad MBL-träff med MTR. På agendan stod bland annat ”Organisation trafik och behov lokförare”. Seko Klubb Lokförarna har redan från första träffen påtalat risken för en bristsituation när MTR tar över i december. Nu har poletten trillat ned på riktigt i och med att klart fler lokförare än uppskattat aviserat att de antingen går i pension eller går vidare till nya anställningar under 2016. I Stockholmstågs uppskattning för helåret 2016 ingick att 18 lokförare lämnade. Med två månader kvar av året är siffran nu uppe i 27 lokförare  – ett ovälkommet tapp på 9 personer. Än är året inte slut så risken finns att det blir ytterligare någon eller några.

Noterbart är att det redan till halvårsskiftet 2017 när tunneln tas i bruk och gångtiderna behöver utökas uppstår ett ytterligare behov. Sedan till T18 med en eventuell utökning av trafikvolymen ytterligare ändå. Läget är prekärt.

Hur har då MTR tänkt sig att tackla den kommande resursbristen? Jo, förutom fortsatt inhyrning av lokförare (Stockholmståg har idag 8 inhyrda förare) så planeras det för en egen lokförarkurs med 20 platser med start redan tidigt nästa år. Vi har idag blivit delgivna tänkt planering för kursen och fått se en tänkt kursplan.

Vi är i grunden positiva till en kurs i egen regi. De YH-elever som kommer ut från TCC-skolan i Huddinge kommer inte att räcka till för att täcka bristen hos oss och det är inte självklart att alla väljer Stockholm och pendeln som arbetsgivare heller – det blir dragkamp om eleverna och det finns fler arbetsgivare med rekryteringsbehov, både i Stockholm och övriga landet.

Vi är dock inte nöjda med varken tidsplan eller villkor i den kurspresentation som vi fått se idag. Vi vill se en utbildning som innehållsmässigt motsvarar YH-utbildningarna och med tillräckligt attraktiva villkor för att möjliggöra en så stor intern rekrytering som möjligt. När Stockholmståg internrekryterade till kursen 2012 så fick alla lokförarelever behålla sin dåvarande månadslön under utbildningen och sedan om de låg högre än första lönesteget även under första året. Det tycker vi är en lösning som ska tillämpas även för denna kurs.

Det kommer också att ställas stora krav på att det finns tillgängliga handledare – både för den egna kursen och för LIA-platser till YH-skolorna. Här har MTR ett viktigt arbete framför sig.

Kommentarer inaktiverade.