Anteckningar från MBL§19, 8/9

Den 8/9 deltog Seko Lokförarna Stockholmståg i MBL §19-möte. Där fick vi följande information:

Station:

– Stockholmståg har föreslagit att lönen för städare ska uppjusteras i efterhand för att täcka felaktiga/uteblivna pensionsinbetalningar i samband med senaste övergången ISS->Stockholmståg
– Övergångsblanketter har gått ut till städ. Av totalt 55 hade hittills 26 inkommit centralt och ytterligare 10 fanns inlämnade till arbetsledare. Ingen har ännu tackat nej till övergång.
– Tumba N ska ronderas för första gången sen 2006.

Trafik:

– Det verkar som att felaktigt nekande av anhörighetsdagar förekommer och att gällande avtal och rutiner kring dem inte är helt förankrade. Stockholmståg säger att deras vilja är att hjälpa den som är i en svår situation att ta den ledighet som behövs, även om det inte alltid kan läggas ut en anhörigdag. Frågan kommer tas upp igen på kommande MBL.
– Kvalitetsmätning vecka 27-28: Tågvärdar är väldigt duktiga på utrop, endast få enstaka fall där det funkat sämre. Det tycks dock som att ordinarie utrop (ankomst slutstation, avstigning i Sst/Ke osv.) blir lidande i de fall DI med kompletterande utropsinstruktioner givits ut.
– Temavecka denna vecka, med fokus på synlighet och efterkontroll i samband med dörrstängning. Kan komma att beröra förare på Nynäshamns-grenen i de fall vi sköter dörrarna där.
– Ny åkandehandbok har givits ut. I den nya utgåvan har texterna justerats när det gäller hantering av ordningsproblem, reservorderuttag, i vilket skick hytt ska lämnas efter tjänst/passresa samt hur tåg ska lämnas utan uppsikt. Seko Lokförarna lyfte hur ansvarsfrågan ser ut för tåg som lämnas utan uppsikt. Stockholmståg menar att texten i  Åkandehandboken är en instruktion och att ansvar vid en eventuell incident på obevakat tåg, om rutinerna följts, därmed inte kan falla tillbaka på en anställd.
– APT för tågvärdar startar vecka 40. Kommer fokusera på frågor kring kundbemötande, säkerhet, hot och våld etc. MTR kommer också att vara där och informera.
– Handledardagar för förarhandledare kommer ske i oktober, bl.a. med info om MTR:s syn på handledarrollen. När det gäller handledare kommer det att på sikt att behövas fler för att möta behovet av LIA-platser. KY-utbildningarna håller på att utforma ett system för att följa upp hur många LIA-platser företagen tar jämfört med företagets storlek, för att lättare kunna sätta press på företag som missköter sig och få ut elever på LIA.
– Även på tågvärdssidan kan det komma att krävas fler handledare för att klara ett ökat behov av tågvärdar efter övergången.
– Instruktörer och lärare har uttryckt oro inför övergången. Stockholmståg jobbar mot MTR för att kunna ge ordentliga besked om hur dessa roller ska se ut framöver.
– TTJ för förare startar vecka 39. MTR har köpt in sig på tre timmar per tillfälle men inte angivit exakt vad dessa ska användas till.
– Arbetsledarna har träffat MTR inför övergången, fler möten på gång. Senast hade bl.a. personalomhändertagande diskuterats.
– ”Bra punktlighet för augusti”, antagligen även ur ett historiskt perspektiv. Dock inga siffror redovisade.

Resursläget:

– Sedan senaste MBL har ytterligare flera förare sagt upp sig eller gått i pension. Total är det nu 24 stycken förare som kommer att ha slutat under 2016, jamfört med 18 stycken vid senaste MBL.
– Resursläget för lokförare september-oktober ser ok ut, med ett svagt överskott. Sjukfrånvaron bland lokförare är fortsatt låg.

X60B:

– Från och med nästa vecka är planen att ha totalt 12st X60B ute i trafik. Denna vecka var planen 10 enheter, men oftast har det bara kunnat gå ut 8.
– Pendelklubben lyfte att det på vissa X60B inte går att låsa upp hyttdörren med tågvärdsnyckel inifrån kupén. Skulle ni höra om något sådant, ska det rapporteras som fordonsfel.
– X60B står för 11% av tågkilometrarna, men 35% av förseningsminuterna. SL har uppmärksammat att X60B funkar dåligt.
– Frågan om MobiSIR/larmning för tågvärdar lyftes. Att det finns rutiner för hur tågvärdar ska agera i nödsituation på X60B om föraren är utslagen ska kommuniceras via trafikbrevet.
– Utbildning på X60B har startat igen efter sommaruppehåll.

ÖVERGÅNGEN:

– Stockholmståg kommer att skicka ut brev/övergångsblankett till all personal under nästa vecka. MTR kommer också skicka ut ett välkomstbrev. Svar ska vara Stockholmståg tillhanda senast sista september. Den som tackar nej kommer att sägas upp på grund av övertalighet/arbetsbrist.
– All data (e-post osv.) kommer rensas och alla IT-system kommer att stängas ner hos Stockholmståg vid övergången.

ÖVRIGT:

– Två av höstens tre skyddskommitémöten ställs in. Istället slås de ihop med det kvarvarande.

Kommentarer inaktiverade.