Förhandlingarna med MTR

Till vägs ände med uniformen

Den 8/9 hade vi en planerad MBL-förhandling med MTR angående vår nya, kommande uniform. Sedan det blev klart att MTR vunnit upphandlingen och ska ta över pendeltågstrafiken så har vi träffats regelbundet med undantag för semestrar under juli.

Normalt har vi träffats för tvåtimmarsmöten där ett antal frågor stått på agendan, både sådana som anmälts av MTR och sådana som kommit från de fackliga organisationerna. Förutom Seko Lokförarna Stockholmståg så deltar Pendelklubben, ST samt TJ. Från fackligt håll har vi känt att tiden inte har räckt till. Vissa frågor har tagit mer tid än andra. En sådan viktig fråga, för både oss och MTR, är uniformen. Representanter från MTR och de fackliga organisationerna har bildat en uniformsgrupp och den har försökt hitta en lösning som fungerar. Från Seko Lokförarna är det främst vice ordförande Astrid Hermelin och huvudskyddsombudet Hans Johansson som deltagit och lagt ned ett stort engagemang i frågan.

När vi tidigare bokade in ett datum med MTR för en slutförhandling gällande uniformen hade vi förhoppningen att arbetet skulle ha nått så pass långt att det skulle gå att ta ett gemensamt beslut i frågan. Så blev det inte. Det förslag som MTR presenterade från början är visserligen omarbetat: tilldelningen är nu större och fler plagg har tillkommit. Vi har även lyckats få in att vi ska behålla vår nuvarande skoleverantör, med samma tilldelning av skor som tidigare. Uniformen har också gått från att vara strikt och med få valmöjligheter till att erbjuda arbetsvänliga alternativ.

Det som gjorde att vi inte nådde hela vägen fram är MTR:s ovilja att på något sätt särskilja vår uniform från MTR Tunnelbanans. Vi vill tydligt visa skillnaden mellan de olika trafikslagen och anser att det ska framgå för resenärerna var personalen arbetar. Vi vill även ha en uniform som vi kan bära med stolthet, anpassad för vår verksamhet och våra förutsättningar. Det tycker vi inte att vi får med uniformen som MTR har föreslagit.

En viktig skillnad som skyddsorganisationen fört fram (för döva öron) är att vi på järnvägen har ett annat bemyndigande i järnvägslagen, jämfört med ordningslagen som gäller i tunnelbanan. Vi är till exempel i vår fulla rätt att avvisa personer från våra tåg, något som inte gäller i den övriga SL-trafiken.

Efter informationsträffarna i somras är det enligt MTR omkring 45% som provat ut storlekar för de kommande arbetskläderna. Fler än hälften återstår alltså.

Även om arbetet fortsätter med utveckling av uniformen framöver så känns det som om vi kunde ha fått en betydligt bättre start.

Nya IT-verktyg

På samma sätt som med uniformen förväntas vi kvittera ut våra nya telefoner och lära oss den nya MTR-appen (som ersätter Kompis) innan trafikstart. Här kan det bli problem och det enklaste skulle vara om vi kunde komma överens om en lämplig ersättning för att säkerställa att allt är klart till december. MTR har fått med sig våra synpunkter och ska återkomma med förslag på hur det ska gå till. Vi ska få Samsung-telefoner som ersätter Doro-telefonerna.  Den nya MTR-appen ska fungera både på telefonen och i plattan. Våra nuvarande plattor ska något oroväckande följa med över till MTR och användas också i fortsättningen, oklart hur länge. Vi vet att det är många som har problem med batteritiden och att plattorna nog inte håller så länge till.  Varför MTR valt att köpa loss plattorna vet vi inte – kanske är det tidsbristen, kanske är det en ekonomiskt fråga?

För att kunna dirigera personal vid till exempel störningar vill MTR använda sig av GPS-positionering så att det går att se för den operativa arbetsledningen var alla (telefoner) befinner sig. Hur det går att göra på ett sätt som inte kränker den personliga integriteten får vi återkomma till. Enligt MTR så ska funktionen endast användas när personalen är i tjänst och automatiskt slås av vid till exempel rast.

Lokaler/Ny organisation

Vi kommer med allra största sannolikhet att sitta kvar i lokalerna som vi har idag också nästa år, även om MTR upprepar att det inte är klart ännu. Det finns helt enkelt inga andra bra alternativ i det korta perspektivet, vad det verkar. Det passar oss bra, även om det blir osmidigt när tunneln ska tas i drift och gångtiderna blir längre.

MTR har sitt huvudkontor i DN-skrapan i Marieberg där de huserar i fem våningsplan. Här har de tänkt att centralisera flera av funktionerna inom sina dotterbolag. Förmodligen ser MTR möjligheter att samordna och effektivisera genom att samla planering, lön, HR, säkerhet, utbildning med mera på samma ställe. Seko har hela tiden påtalat värdet i att ha kvar närheten mellan åkandepersonal och administrativ personal. På så sätt minimeras känslan av ”vi och dom” och genom att ha nära mellan de olika delarna inom pendeln blir arbetet effektivt. Särskilt värdefullt tycker vi det är att ha tillgång till planeringen likt idag. Det vore mycket sämre ur vårt perspektiv med en planeringsavdelning som sitter på Kungsholmen och som vi inte kan besöka personligen. Många situationer löser vi idag genom att vi på vår rast går förbi planeringen, lägger upp almanackan på skrivbordet och hittar en tillfredsställande kompromiss. Det kan gälla ledigheter, byte av turer eller övertid som ska ut. Genom närheten har vi en personlig relation och företaget känner sin personal.

Här känns det som om MTR redan har bestämt sig, även om de lyssnar på och bekräftar det vi säger. Den nya organisationen kommer att innehålla väsentligt fler chefer än idag –  så mycket står klart. Frågan är dock vilket värde detta har för våra medlemmar? Vi upplever att det fungerar bra med nuvarande organisation och finns det möjlighet till utveckling och resursförstärkning så ser vi hellre att det blir fler anställda i den operativa driften och inne på planeringsavdelningen. Tänk om vi kunde få tillgång till planeringen hela veckan och inte endast på vardagar, det skulle vara klart mer värdefullt för alla inblandade.

Utbildningsavdelningen och instruktörer

Bland Seko Lokförarnas medlemmar finns de som arbetar som lärare eller instruktör. I den nya organisationen hamnar dessa roller under trafikdelen och får trafikchefen som ansvarig chef. Vi har hört ryktas att MTR vill koda om personal till lokförare och sedan låna ut dem med lönetillägg, men det är inget som kommit upp under MBL-träffarna. Vi kommer att behöva både lärare och instruktörer även i framtiden och tror inte att det är lyckat att göra om tjänsterna på sådant sätt. Vi återkommer med mer information till berörda när vi förhandlat detta med MTR.

Kommentarer inaktiverade.