MBL §19 med Stockholmståg, 22 september

22/9 var vi på MBL §19-möte med Stockholmståg. Där fick vi reda på följande:

  • Augusti innebar några större störningar men i stort sett en ganska bra månad där eftermiddagarna funkade bättre än förmiddagarna.
  • Från och med T17 kommer ett nytt rapporteringssystem att införas vid förseningar. Olika förseningsorsaker får olika felkoder och vi ska använda dem när vi anmäler våra förseningar.
  • NKI höjdes en procentenhet under augusti: 71 jämfört med 70 i maj (ingen mätning för juni och juli)
  • Ungefär 50% av våra kvinnliga resenärer känner sig alltjämt otrygga på våra tåg på kvällarna. (Alltså varannan kvinna, dåligt SL!)
  • I dagsläget, 22/9, har 27 förare har sagt upp sig – av dessa är 10 pensionärer och 2 är omplaceringar.
  • Organisation: Inget att rapportera annat än att Mats Andersson slutar.
  • X60B: Det går 8 fordon per dag i 5 olika omlopp. Checklistor kommer att ges ut i början av oktober. Fordonsutbildningen för X60B flyttas till Bro vissa dagar på grund av utrymmesbrist (i sin tur på grund av kontaktledningsarbete) i Älvsjö.
  • E24: Scheman för nästa år ska ut i december. Gruppvalet kommer MTR att hålla i. Det blir,  som vanligt, stressigt mellan grupp- och semesterval. OPL kommer att utbildas i Kompass samt IVU hos Ståg innan övertagandet. Tågvärdar har en dag per person inbokad för APT/TRI/IT och diversve annat i höst. Då får de även 3 timmar med MTR där uniformen provas ut. Förare har en dag TTJ och i samband med det någon timme APT, så vi får väl se om det hinns med nån tid för uniformsprovning där. Annars kommer även ett rum att ställas till förfogande på Cst.
  • Vi tolkar avtalstext kring ledighet med lön i samband med nära anhörigs sjukdom, dödsfall, begravning osv. Avtalet säger att du kan få ledigt upp till 9 dagar per år för detta. Vi enas om att den enskilde tillsammans med arbetsledare i varje enskilt fall kommer överens om hur många dagar som behövs. Fackligt förtroendevald kan självklart delta i ett sådant  samtal med arbetsledaren!
  • Möjligheten finns för den som vill att behålla sitt mobilnummer hos 3 när Stockholmståg sagt upp avtalet. Den som är intresserad får tala med Thor Boström så kontaktar han 3. Det går då även att välja ett annat abonnemang än det Stockholmståg har. 22 september hade Thor ännu inte stämt av allt det praktiska med 3, men det är däremot klart att det kommer att gå att genomföra.

Kommentarer inaktiverade.