Rätt till sommarsemester

Seko Lok satt idag i förhandling med arbetsgivaren med anledning av att medlem fått beskedet att någon ledighet inte kan förläggas under sommaren. De LF som anställdes i början av detta år skrev i samband med anställningen under en personlig överenskommelse där de avstår rätten till sommarsemester. Seko Lok var inte tillfrågade vid tillfället.

Klubben menar att lokalt semesteravtal gäller – så länge som LF är färdig med grundutbildningen senast under vecka 23. Om någon eller några sedan vill vara lediga ett antal veckor under sommaren så ska de ha möjlighet till detta.

Vi blev inte överens idag – även om arbetsgivaren säger sig vilja titta på möjligheterna till ledighet i någon omfattning under sommarveckorna även för dessa LF. Klubben kommer inte att driva frågan till central tvist i detta läge men uppstår en situation där enskild LF söker sommarsemester och denna nekas (utan att alternativa veckor föreslås) så kommer vi att ta upp frågan igen.

Kommentarer inaktiverade.