Vila i frid Kjell

Seko Loks före detta ordförande – Kjell Axelsson – har lämnat oss. Kjell var under många år klubbens starke man och var en uppskattad och en väldigt stridbar representant för lokförarkollektivet. Kjell gick sina egna vägar och hade han föresatt sig något så fanns inte många, om ens någon, som kunde få honom på andra tankar.

Många av de kollektivavtals-skrivningar som vi fortfarande tillämpar idag har sitt ursprung under Kjells tid som förtroendevald. Tack vare det arbete som han lade ned och den grund som det byggde så har klubben kunnat fortsätta arbetet och utvecklingen av våra villkor under åren.

Kjell var en facklig och politisk trotjänare under hela sitt arbetsliv. Hans liv var hela tiden fyllt med fackliga och politiska engagemang. Kjell engagerade sig tidigt. Redan på 70-talet i Elektriker-förbundet när han började som elektriker i sin ungdom. Han blev sedan lokförare och gjorde framträdande i fackliga arbeten som klubbordförande för lokförarna på SJ i Stockholm i början av 80-talet, först i SF (statsanställdas förbund) avd 1301, sedan vidare i SEKO lokförarna på Citypendeln.


Vid melleniumskiftet år 2000 gick Kjell över till Citypendeln och fortsatte där som lokförare och facklig ordförande. Kjell gjorde då ett mycket bra förhandlingsarbete när pendeltågstrafiken bröts loss ifrån SJ och privatiserades. Citypendeltiden var i starten en mycket stökig arbetsplats. Kjell kunde då hjälpa och leda de anställda kraftfullt i att skriva bra avtal för att få ordning på sin arbetsplats. Han fortsatte att jobba fackligt efter att Stockholmtåg tog över pendeltrafiken 2006. Då som förhandlare för turlistor och arbetscheman fram till sin pension vid 64 års ålder.
Kjells kännetecken var ett ovanligt starkt driv i sitt fackliga engagemang. Han var inte rädd att kritisera arbetsgivaren för brister och att gå i argumentation med ledande chefer. Rätt skulle vara rätt. Kjell förstod vad arbetsgivaren ville ha och kunde ligga steget före när det gällde att hitta bra överenskommelser. Han var konstruktiv och en inovatör som vågade hitta nya lösningar när avtal skrevs. Han ställde också upp och hjälpte enskilda arbetstagare som hade råkat illa ut.


Kjell kunde strukturen i företagens organisation, vilka chefer som genomförde de viktiga besluten och investeringarna. Han var alltid ärlig i sina överenskommelser, vilket gav honom ett stort förtroende hos de berörda på arbetsplatsen. Kjells ideer var bra både för de anställda och för företaget. Kjell kunde visa chefer att företaget tjänar på att fackets organisation är stark och tydlig på arbetsplatsen.
Kjell gjorde flera bra avtal med arbetsgivarna lokalt, och har även varit med och påverkat i de centrala förhandlingarna för spårtrafik i Sverige.

Lokförarna i Stockholm växte sig starka under Kjells tid som ordförande.
Kjell blev ordentligt tackad av Sekoklubben med stor fest när han fyllde 60 år. Att sedan VD på Stockholmståg i samma veva också bjöd på fest för Kjell med hans närmaste arbetskamrater, både fackligt och med chefer på arbetsgivarsidan visar på en allmän stor uppskattning av Kjells arbete.
Kjell visade vägen för hur man når bra resultat fackligt. Flera fackliga har jobbat vidare i Kjells anda, och avtal som Kjell lade grunden för lever vidare än i dag nu på Mtr pendeltågen i Stockholm. Att lokförarklubben fortfarande är en stark och aktiv klubb lokalt, är mycket tack vare Kjell.

Ett stort tack och ett sista farväl till dig Kjell.

Styrelsen Seko Lokförarna och Ludvig Eriksson, fd förtroendevald och ordförande under åren 2006-2016

Kommentarer inaktiverade.