Avtalsbrott – kommande förhandling

Seko Lok har idag begärt förhandling eftersom vi inte kunnat nå en samsyn med arbetsgivaren. Det gäller övertidspass (gnet) som förläggs på LF och som utgår från annan stationeringsort. Seko Lok och arbetsgivaren har en överenskommelse om att turer som frivilligt förläggs till annan ort ska ersättas med 2 timmar kvalificerad övertid. Detta som en kompensation för att turerna blir för långa då det inte finns passresor utritade. Överenskommelsen infördes förra sommaren och initialt ersatte MTR även övertidsturer enligt samma princip. Någon gång under resans gång ändrade arbetsgivaren sig och beslutade att ersättning inte behövde ges när det handlade om övertidspass utan endast var aktuell vid turbyten.

Arbetsgivaren menar vidare att eftersom den enskilda LF säger ja till övertiden så gäller inte arbetstidsreglerna om maximal turlängd/arbetsperiod. Det här menar Seko Lok är fel. Alla LF tillhör en stationeringsort och det är från denna som arbetstiden börjar räknas. Vare sig det handlar om ordinarie arbetstid eller övertid.

Tills vidare gäller stopp för all övertid utanför den egna stationeringsorten om inte turen är ritad med passresor och håller sig inom arbetstidsreglernas gränser i fråga om turlängd/arbetsperiod.

Kommentarer inaktiverade.