Sjukskrivningar inte orsaken till inställda avgångar

Seko Lok Pendeln tar avstånd från den verklighetsbeskrivning som idag förmedlas genom Svenska Dagbladet. Anledningen till att 43 avgångar idag ställts in skulle enligt artikeln vara massjukskrivningar hos både lokförare och tågvärdar när det i själva verket handlar om turer som inte ens blivit tillsatta från första början.

Vi vet inte vem eller vilka Svenska Dagbladets källor är men företagets dåliga planering har vi skrivit mycket om tidigare. Att ha som målsättning att inte reducera trafiken samtidigt som mängden personal underskrider behoven är inte en ekvation som går ihop. Att avgångar ställs in trots att förarna erbjuds tillägg vid övertidsarbete kommer inte som en chock för oss.

Vid full bemanning ska situationer då epidemier hastigt bryter ut och många sjukskriver sig kunna hanteras genom att jourer sätts in och personer frivilligt arbetar övertid. När företaget nu redan går på knäna personalmässigt och någon ytterligare konstgjord andning inte går att sätta in blir en situation som denna oundviklig.

Om antalet sjukskrivna ökat hastigt idag eller om det finns något samband mellan att de som sjukskrivit sig också är de som blivit beordrade övertid eller de som arbetat mest vet vi i nuläget inte. Vi har också full förståelse och sympati för att det sticker i ögonen på tågvärdarna att de inte får det extra tillägg vid övertidsarbete som förarna får.

Vi anser att media framställer en bristfällig och felaktig bild av det faktiska läget. Vi hoppas på att med detta inlägg kunna förmedla en mer rättvisande beskrivning av problemet.

Kommentarer inaktiverade.