Rätt och fel på fasta grupper

Efter att tjänstgöringslistorna för maj månad publicerades så har en hel del medlemmar hört av sig med frågor. Det handlar om turer som blivit utbytta, om fp-dagar som flyttats, om jobb som ersatts med andra etc etc

Vi vill därför påminna om vad som gäller för personal som tjänstgör på fast lista:

Månadslistan som publiceras den 20:e månaden innan ska i normalfallet se ut som gruppnyckeln. Det som kan göra att det blir ändringar är:

  • Turen som ligger i nyckeln aktuell dag går inte pga avstängning/arbete – i detta fall ska turen ritas om alternativs så ska en ny tur ritas och läggas in i schemat. Inriktningen ska vara att turen tidsmässigt ska vara så nära ursprungsturen som möjligt. För riktade grupper tex ÄS-morgon så är det självklart så att det ska eftersträvas att riktningen behålls och inte ersätts med tex Bro-tur annat än i undantagsfall.
  • Turen är bortplockad pga att utbildning är utlagd. Kan var tex TTJ eller VGR/APT eller dylikt
  • FV-dag har lagts ut

Vilka ändringar ska företaget INTE göra utan att först kontakta lokföraren i fråga?

  • Flytta FP-dag
  • Ersätta turer som går aktuell dag med andra. Tex lägga in 2 dagsturer istället för en singelnatt
  • Lägga ut semesterdag som inte sökts ut av lokföraren

Om ni upplever att ni får eller har fått ändringar som ni inte bett om, som inte är motiverade enligt ovan eller som känns konstiga av annan anledning så är steg nr 1 att kontakta er GC. Det känns många gånger mer naturligt att kontakta PSF vilket många gör men företaget har uttryckligen bett oss om att gå vägen via gruppcheferna även när det gäller schemafrågor. Om ni stöter på problem så kontakta klubben på styrelsen@pendelforarna.se så kommer vi att hjälpa er.

Kommentarer inaktiverade.