Fridagsperiod och veckovila – vad gäller ?

Seko Lok Pendeln håller regelbundet avtalsutbildning för sina medlemmar. Några av frågorna som vi går igenom är vad en ”fridagsperiod” är samt vad som menas med ”veckovila”? Basic kunskaper för de flesta lokförare som jobbat ett tag men inte alltid helt självklart ska det visa sig.

En fridagsperiod regleras i avtalet av dels central text, dels lokal text. Lokalt så har vi en skärpning av den centrala texten. Vi har ”skall” krav på att fridagen ska omfatta även tiden 19-05 där det centralt endast står det svagare ”bör”.

Vad betyder då texten ovan? Jo en fridag (benämnt FP i schema) omfattar ett kalenderdygn (tiden 00-24). Utöver detta dygn ska ytterligare 12 timmar vara arbetsfria. Vid två FP-dagar efter varandra (tex lördag och söndag) så gäller att fridagsperioden skall omfatta 24+24+12 timmar = 60 timmar.

Tiden mellan kl 19.00 dag innan fridag samt fram till och med 05.00 dagen efter en fridag ska vara ledig och får inte tas i anspråk annat än efter en lokal förhandling där vi blivit överens om på vilket sätt.

Det här frångår vi i en del fasta scheman när vi skapar grupper. Tex så slutar lokförare som tjänstgör på eftermiddagsgrupp regelbundet efter 19.00 dagen innan sin fridag. På samma sätt fast tvärtom så har vi morgongrupper som regelbunden börjar sin tjänst före 05.00 dag efter sin fridag. När dessa scheman sätts och slås fast i lokal turlistförhandling så görs det av den anledningen att helheten för schemat blir tillräckligt bra för att vi ska acceptera dessa avsteg. Vi kompromissar dock aldrig med de 36-timmarna en fridagsperiod omfattar när vi konstruerar scheman. För lokförare som inte tjänstgör på grupp utan på månadsschema gäller alltid avtalet i sin helhet. Det vill säga 19-05 ska alltid vara ledig tid i samband med en eller flera fridagar.

Veckovila är precis som texten säger en sammanhängande period om 36-timmar som ska ges under en 7-dagars period, alltså en gång per vecka. Hos oss så går gränsen för 7-dagars perioderna vid skiftet mellan  lördag och söndag, dvs lördag 24.00/söndag 00.00. Vid något tillfälle mellan två skiften ska en 36-timmarsperiod av ledighet läggas ut för att veckovilan ska anses vara uppfylld.

Vad gäller vid övertid?

Här skiljer det sig åt beroende på vilken slags övertid vi pratar om. Övertid kan ske antingen genom förseningsövertid (något som uppstår under tjänstgöringen och som ofrivilligt förlänger arbetspasset) eller genom att beordrad övertid läggs ut – det som i dagligt tal benämns som ”gnet”.

Vid förseningsövertid så kan det lite beroende på hur dina turer ligger utlagda innebära att kommande tjänst efter din FP-dag måste anpassas för att du ska erhålla din fridagsperiod om 36-timmar.

Ex: turen som du har utlagd har sluttid 18.00, sedan följer en FP-dag varefter du har en tur utlagd dagen efter som startar 06.30. Pga trafikstörning så blir du försenad och du behöver tjänstgöra fram till 19.00 istället. 36-timmar räknat från din sluttid = 07.00 = den tidigaste tiden som du kan starta din tjänstgöring efter din lediga dag. I detta fall så tar du kontakt med POC och meddelar att du kommer in för tjänstgöring till klockan 07.00. POC kan då behöva använda en reservförare att ta den första delen av ditt planerade arbetspass.

Om förseningen blir så stor att du spräcker dygnsgränsen till din FP-dag så anses fridagen förverkad och en ny fridag ska planeras ut. Så fort arbetsperioden sträcker sig in på en fridag så är det inte längre en ledig dag utan istället en arbetsdag. Det spelar då ingen roll om 36-timmar ledig tid eller mer fortfarande ligger utlagt framåt eller inte. Det går i avtalet en hård gräns vid dygnsgränsen. En fridag är alltså inte endast 24-timmar lång utan den ska omfatta 24-timmar mellan 00-24. Lite förenklat så kan man säga att ett eftermiddagspass som går över dygnsgränsen (av någon anledning) istället blir en ”halvnatt”. Med konsekvensen att fridagen inte längre existerar. I avtalet har vi rätt till lika många fridagar som antalet under året infallande lördagar och söndagar. Varför en ny ”lördag” eller ”söndag” behöver planeras ut. När helåret summeras den sista december 2018 ska alla 104 FP-dagar ha planerats ut.

Vid frivillig övertid då?

Genom att arbeta på din FP-dag så spräcker du fridagsperioden – din lediga dag blir istället en arbetsdag och ersättning enligt kollektivavtalet faller ut per arbetad timme.

Det är tillåtet för var och en att anmäla sig för övertid om så önskas och på detta sätt avstå sin FP-dag mot ersättning. Det är dock inte tillåtet att arbeta så att kravet på veckovila inte uppfylls. Du får inte och PSF ska inte lägga ut tjänst så att du arbetar 7 hela dagar mellan söndag 00.00 – lördag 24.00 utan att få minst en sammanhängande ledighet om 36-timmar (24+12). Det innebär att du kanske inte kan tas ut för övertid trots att du vill om du inte samtidigt har en korrekt veckovila utlagd.

FV-dag då?

FV-dagen omfattar även den 24-timmar under ett kalenderdygn. Den är dock inte skyddad likt en FP-dag. Här gäller inte 19-05 regeln. Det går bra för företaget att lägga ut arbete mot en utlagd FV-dag som sträcker sig ända fram till dygnsgränsen. Det kan dock vara ett sårbart upplägg eftersom en försening kan innebära att tjänstgöringen sträcker sig över dygnsgränsen = FV-dagen omvandlas till en arbetsdag och ny FV-dag behöver planeras ut.

Även med god planering och genomtänkta scheman så inträffar ibland störningar i verksamheten som kullkastar alla planer. Människor reagerar olika och en liknande störning kan ge olika reaktioner beroende på vem som drabbas. Någon kanske inte ens märker att fridagsperioden blir en timma för kort. För en annan kanske det förstör hela veckan. Poängen med det här inlägget är inte att tvinga er till några åtgärder utan istället att ge er information om vad som gäller och vad ni kan kräva av arbetsgivaren med stöd i avtalet. Får ni problem av något slag med fridagsperioder eller veckovilor så tveka inte att kontakta oss – styrelsen@pendelforarna.se

Kommentarer inaktiverade.