Info om uniformen

Uniformsgruppen har haft möte i veckan. Här följer en del av de punkter vi gick igenom. En regnjacka med huva i en halvlång modell har tagits fram och kommer inom kort att gå att beställa för den som vill ha. Tala med din gruppchef om du vill lägga en beställning.…

Läs mer

MBL 170911

Nu under hösten har vi ett nytt upplägg gällande MBL-träffarna med MTR. Vi ses numera på Klarabergsviadukten 49 måndagar varannan vecka mellan 10.00-14.00. Upplägget är annars som tidigare, att de olika avdelningarna på MTR informerar om sina verksamheter i korta block. Det här var vad vi pratade om idag:  …

Läs mer

Vad händer i december?

Vi har fått frågan av medlemmar och även av icke medlemmar vad som händer i december när MTR varit igång i ett år? Försvinner vårt lokala kollektivavtal då? Tydligen så har vi inte informerat tillräckligt vad som gäller – olyckligt givetvis. Kanske har vi i styrelsen tagit det för självklart…

Läs mer

Gångtider till Citybanan

I senaste veckobrevet från områdeschefen för trafik står följande att läsa gällande (de otillräckliga) gångtiderna ner till Citybanan: ”[…], lika lite säger vi att ni endast får använda den gångtid som står i turen till att gå ner till tåget. Var och en har ansvar för att vara vid tåget…

Läs mer

Info från skyddsombuden

Här hittar ni senaste infon från våra skyddsombud. De skriver bland annat om Transportstyrelsens revision i Älvsjödepån, om rutiner för fordon med stoppande fel och om möblerna i rastlokalen i Södertälje.

Läs mer

MBL-information 28/8

Information från de olika avdelningarna: Säkerhet: Antalet OSPA-A ligger högt. Hittills i år 10 stycken under växling respektive 11 stycket för tåg Dörröppning på fel sida – 4 stycken hittills i år. Utanför plf – 22 stycken 11 påkörningar varav 8 med dödlig utgång vilket även det är en ökning…

Läs mer

Svenska Dagbladet

Jag har mottagit flertalet frågor och synpunkter efter den artikel i Svenska Dagbladet förra helgen där jag blev citerad med följande text ”Många trodde att det skulle bli dåligt med MTR, för de hade hört rykten från tunnelbanan. Men så dåligt blev det inte”. Jag tror att de allra flesta…

Läs mer