Påminnelse om att nominera till ny ordförande

Imorgon 15/2 avslutas nomineringsperioden för klubbens ordförandeval och därmed även möjligheten att nominera den som du vill se som ny ordförande i klubben. Nomineringar skickas till valberedningen på ylva.vendel@mtr.se. Själva valet är planerat till att hållas 19/2-1/3. Resultatet fastslås sedan på ett planerat medlemsmöte 5/3, där det eventuellt även kommer…

Läs mer

Information från valberedningen!

Det pågår nu ett val till ny ordförande i klubben. Nomineringsperioden öppnade på årsmötet och varar till och med den 15/2. Nomineringar lämnas till valberedningen, förslagsvis till: ylva.vendel@mtr.se.  Efter nomineringsperioden avslutas kommer ett val hållas 19/2-1/3. Valresultatet fastslås på ett kommande medlemsmöte som preliminärt planeras att hållas 5/3. / Valberedningen…

Läs mer

Ett sammandrag av klubbens årsmöte 8/2 2024

Igår 8/2 höll klubben sitt årsmöte, där bland annat resultatet av val av förtroendevalda fastställdes. Mötet leddes av Linda Agetoft, förbundssekreterare på Seko. Linda såg på ett bra sätt till att mötet flöt på och fördelade ordet när så behövdes. Linda berättade även lite om vad som pågår inom Seko…

Läs mer

Nya kollektivavtalet

Som vi tidigare informerat om så har vi tecknat ett nytt (uppdaterat) kollektivavtal som börjar att gälla från i mars när SJ tar över som arbetsgivare. Det mesta kommer ni att känna igen men det finns ett par ändringar som kan vara av intresse. Vi har tidigare haft en modell…

Läs mer

Klart med nytt kollektivavtal för SJ Stockholmståg

Sent igår kväll gick vi i mål i inrangeringsförhandlingarna som pågått under januari. Det betyder att vi nu preliminärt är överens (vi väntar på det signerade protokollet) med vår kommande arbetsgivare om vad som ska gälla för personalen. Stämningen har varit god under förhandlingarna och det har varit en bra…

Läs mer

Nytt år, nya kurstillfällen

Som medlem i Seko lok finns det fem kurser man kan, och bör, gå: Introduktionsutbildningen är, som namnet antyder, bra att börja med. Nu närmast hålls kursen den 1 februari, 22 februari och 21 mars på Barnhusgatan, samt den 26 april digitalt. Ersättningen för samtliga kurser är 1 040 kr/dag…

Läs mer

Aktuellt i januari

Efter jul och nyårshelgernas ledighet (för administrationen) så drar nu arbetet igång på allvar med att inrangera kollektivavtalen till SJ Stockholmståg. Vi har fått tid avsatt för 10 träffar i januari samt att vi även kommer att ses övergripande alla fack-klubbar för diskussioner mellan förhandlingstillfällena. Målet är att vara klara…

Läs mer

Rätt antal FP

Hur många FP-dagar har du haft under året? 2023 inleddes med en söndag, detta gör att en del av oss inte fått rätt antal FP-dagar.I vårt avtal står det skrivet: ”Mom 1:2 Veckovila och fridagarHelårsarbetande arbetstagare ska vid oavbruten tjänstgöring varje kalenderår erhålla ett antal i fridagsperiod ingående fridagar, som…

Läs mer

Tidspress

På söndagseftermiddagen fick Seko lok ett mail från två aktiva medlemmar i klubben med en insändare som de bad att klubben skulle skriva under – omedelbart. Senare samma dag skickades en påminnelse, till vår föräldralediga viceordförande. Eftersom denna kommunikation inte så lite påminde om försöket på det senaste budget- och…

Läs mer