En vecka kvar till fas 3

Under dagens MBL-träff ägnades en stor del av tiden åt hur statusen ser ut inför måndagen den 5 december då 30 procent av pendeltågen ska gå utan tågvärd, det vill säga fas 3 av PTU-projektet. Arbetgivaren meddelade att antalet ombygda fordon som behövs för att trafikera den nya fasen kommer…

Läs mer

Bemanning jul och nyår

Seko Lok har inför schemasläppet denna månad träffat arbetsgivaren för en avstämning kring personalläget för december. Enligt arbetsgivaren finns stora personalunderskott för främst julafton men även för juldagen samt nyårshelgen. Från klubben har vi fört fram att vi inte tycker att det är en bra idé att beordra in ledig…

Läs mer

AV ger MTR bakläxa

I ett beslut från Arbetsmiljöverket (AV) får MTR bakläxa för att de inte tillräckligt väl uppfyllt kraven som ställs i Arbetsmiljölagen. I korthet så har Sekos skyddsombud i skrivelse till AV begärt att MTR ska riskbedöma arbetsmiljön för lokförarna med hänvisning till borttagandet tågvärdarna. Utöver denna riskbedömning ska en handlingsplan…

Läs mer

Årets innestående FV-dagar

Enligt kollektivavtalet ska våra innestående ”röda dagar” de så kallade FV-dagarna vara utlagda i schemat innan julhelgen. De dagar som sedan jul och nyår genererar ska i sin tur var utlagda innan nästkommande påskhelg. Seko Lok har uppmärksammat företaget på att väldigt många dagar hänger och inte har lagts ut…

Läs mer

Möjlighet till betald vidareutbildning med lön

Från och med den 1:a oktober finns ett nytt regelverk på plats som innebär att privatanställda tjänstemän har en möjlighet att vidareutbilda sig till förmånliga villkor. Stödet administreras av Trygghetsrådet dit MTR är anslutna och de kan bidra med rådgivning och vägledning kring processen. Vilka kan söka stödet? Som lokförare…

Läs mer

Våra yrkanden till 2023 års centrala avtalsförhandlingar

Följande yrkanden antogs på klubbens medlemsmöte 220923 och har skickats vidare till Sekos branschorganisation för spårtrafiken: 1.       Stopp för ensamarbete Då myndigheternas flathet med god säkerhetsordning för järnvägens föreskrifter resulterat i att ta bort ombordpersonal är förslaget att ingen Seko-ansluten lokförare ska behöva arbeta ensam på ett resande tåg. Ett resande tåg skall alltid bemannas…

Läs mer

Varmt välkomna på Seko loks julbord!

Vi bjuder på julbord ute på en av Strömma kanals båtar: M/S Enköping. Eftersom det är just en båt finns det ett begränsat antal platser, så OSA gärna via länken så snabbt som möjligt! OSA: https://forms.gle/6YmBYX1NzCp2DwoX6 Hör av er med frågor eller funderingar!

Läs mer

Skyddsombuden informerar

MTR har installerat kameror och skärmar på enheterna X60A – 6006 och 6080 vilket har orsakat problem för våra lokförare. Vi i skyddet har fått in flertalet rapporter gällande ögonproblem och huvudvärk från förare som har framfört dessa enheter. Skyddet markerade för MTR att om ni inte åtgärdar problemet omgående så skulle…

Läs mer

Är du intresserad av att bli förtroendevald?

Eller vet du någon annan som är det? De poster som kommer bli vakanta och kan tillsättas i samband med klubbens budget- och nomineringsmötet den 9 november är: Ordinarie eller ersättande ledamot till styrelsen (fyllnadsval) Skyddsombud De poster som ska tillsättas på klubbens årsmöte 8 februari är: Ordförande (1st), 2…

Läs mer