Besök från Folksam på Cst

Onsdag 21 mars får vi besök från Folksam. Två försäkringsinformatörer kommer att finnas på plats i dagrummet på Cst för att svara på och informera er om de medlemsförsäkringar vi har, och de frågor ni eventuellt har kring pensionen. De finns på plats hela dagen från kl 09.

Läs mer

MBL 12 mars

Idag hade vi övergripande information från företaget blandat med ett par MBL §11 som rörde chefstillsättningar. Gott och blandad info nedan: Intern lokförarkurs startar 26 mars och ska pågå i 39 veckor (inkl 4 veckors semester). Beräknat klara i december/januari.  Utbildningen bedrivs i egen regi i egna lokaler med Protrain…

Läs mer

Uppdaterade semesterlistor

Medlemmar gjorde oss uppmärksamma på att semestervalslistorna såg konstiga ut i Södertälje. Det visade sig att personal som flyttade mellan stationeringsorterna sorterades in sist i semesterlistorna oavsett var de tidigare legat. Så här har vi aldrig hanterad det tidigare utan det har varit anställningsdatumet som styrt inplaceringen i listan. Det…

Läs mer

Registeravgift 2018

Fakturan för registeravgiften för lokförare har börjat dyka upp i brevlådorna. Seko Lok har yrkat på att arbetsgivaren står för denna kostnad även 2018 likt tidigare år. MTR har mottagit vårt yrkande men inte givit slutgiltigt besked hur de ställer sig till vår begäran. Vi återkommer med info när vi…

Läs mer

Tjänstledighetsdagar 2018

Nu på februarilönen betalas ersättning ut för tjänstledighetsdagarna (stågdagarna). Ersättningen är 4,6% av aktuell månadslön per intjänad dag. Ni som är anställda under 2016 har rätt till 2 dagar detta år Ni som är anställda under 2014 har rätt till 4 dagar detta år Ni som är anställda under 2012…

Läs mer

Komptid för 2018 är på väg

Enligt avtal så ska alla lokförare ersättas med 9 timmars komptid enligt avtal. Ersättningen härrör från uppgörelsen om Interaktiv utbildning som möjliggör för arbetsgivaren att nyttja 2 timmar per år för e-learning. Övriga 7 timmar kom till i samma uppgörelse när rutinerna för att stämma av arbetstiden ändrades. Avtalet säger…

Läs mer

Få personlig rådgivning om försäkringar

Att gå på möten där det pratas om försäkringar allmänt och för alla, kan vara förvirrande då vi alla har lika behov och frågor. Nu har du chansen att träffa Åsa Holmer från Folksam på ett personligt möte där ni tillsammans ser över just din situation. Visst tror vi att…

Läs mer

MBL 2018 02 12

Ekonomi MTR:s resultat för Januari är dåligt.  Kundnöjdhetsresultaten för januari har dock inte ännu kommit in. Att ha inställda 24 tåg ger mindre betalt från SL, men man slipper de viten som annars blivit. Däremot får MTR stå för ersättningstrafiken. 24 tågen kommer först köras när MTR kan få ut…

Läs mer

Avsaknad lönetillägg för den interna lokförarkursen.

Seko Lok begärde för några veckor sedan förhandling med MTR angående tillägg för ob, övertid, tft och annat som genomgående inte betalats ut i den interna lokförarutbildningen. Vi insåg att det skulle bli ett omöjligt arbete för lönekontoret att i efterskott kontrollera lönen varje månad bakåt för var och en av…

Läs mer