Registeravgift 2018

Fakturan för registeravgiften för lokförare har börjat dyka upp i brevlådorna. Seko Lok har yrkat på att arbetsgivaren står för denna kostnad även 2018 likt tidigare år. MTR har mottagit vårt yrkande men inte givit slutgiltigt besked hur de ställer sig till vår begäran. Vi återkommer med info när vi…

Läs mer

Tjänstledighetsdagar 2018

Nu på februarilönen betalas ersättning ut för tjänstledighetsdagarna (stågdagarna). Ersättningen är 4,6% av aktuell månadslön per intjänad dag. Ni som är anställda under 2016 har rätt till 2 dagar detta år Ni som är anställda under 2014 har rätt till 4 dagar detta år Ni som är anställda under 2012…

Läs mer

Komptid för 2018 är på väg

Enligt avtal så ska alla lokförare ersättas med 9 timmars komptid enligt avtal. Ersättningen härrör från uppgörelsen om Interaktiv utbildning som möjliggör för arbetsgivaren att nyttja 2 timmar per år för e-learning. Övriga 7 timmar kom till i samma uppgörelse när rutinerna för att stämma av arbetstiden ändrades. Avtalet säger…

Läs mer

Få personlig rådgivning om försäkringar

Att gå på möten där det pratas om försäkringar allmänt och för alla, kan vara förvirrande då vi alla har lika behov och frågor. Nu har du chansen att träffa Åsa Holmer från Folksam på ett personligt möte där ni tillsammans ser över just din situation. Visst tror vi att…

Läs mer

MBL 2018 02 12

Ekonomi MTR:s resultat för Januari är dåligt.  Kundnöjdhetsresultaten för januari har dock inte ännu kommit in. Att ha inställda 24 tåg ger mindre betalt från SL, men man slipper de viten som annars blivit. Däremot får MTR stå för ersättningstrafiken. 24 tågen kommer först köras när MTR kan få ut…

Läs mer

Avsaknad lönetillägg för den interna lokförarkursen.

Seko Lok begärde för några veckor sedan förhandling med MTR angående tillägg för ob, övertid, tft och annat som genomgående inte betalats ut i den interna lokförarutbildningen. Vi insåg att det skulle bli ett omöjligt arbete för lönekontoret att i efterskott kontrollera lönen varje månad bakåt för var och en av…

Läs mer

MBL med MTR 29/1

Det är måndag och vi har varit på MBL-träff igen. Det går till så att olika avdelningar kommer och presenterar vad de håller på med och hur det går för företaget och vi får ställa frågor som MTR sällan hinner svara utförligt på. Här följer en sammanfattning av vad som…

Läs mer

Kurs i lokalt avtal

Den 6-8 Mars går nästa kurs i de lokala avtalen av stapeln. Är du intresserad? Skicka in en anmälan redan idag. Senast den 11 Februari vill vi ha din anmälan. Kursen är numera full, men om ni är intresserade kan ni stå på reservplats alternativt med förtur till nästa kurs…

Läs mer