Extra gnettillägg 13 december – 8 januari

Seko Lok har upprepade gånger tipsat MTR om att betala ut ett extra tillägg för att locka förarna att jobba extra, eftersom personalsituationen ser ut som den gör. Vi har föreslagit att tillägget ska motsvara det vi får på sommaren när vi jobbar extra på kranshelgerna. MTR ser äntligen fördelen…

Läs mer

Felaktiga avdrag för föräldralediga

I föräldraförsäkringen finns förutom de 480 föräldrapenningdagarna även 10 dagar med tillfällig föräldrapenning att ta ut för den person som inte föder barnet. Dessa dagar brukar kallas ”pappadagar” i folkmun. Tanken med dagarna är att de ska ge möjlighet att vara med vid förlossningen, lära känna det nya barnet samt…

Läs mer

Information inför T18

Skyddsombuden har under en längre tid påtalat det olämpliga med en förskjutning av tjänstgöringstiden efter nattuppehållet på nattjänster, så kallade baktunga nätter. Forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet visar tydligt att koncentrationsförmågan minskar på morgontimmarna. Detta utreddes av järnvägens övervakande myndigheter i Trainprojektet, läs gärna själva på: https://www.it.uu.se/research/project/train/papers/TRAIN-slutrapport.pdf Skyddsombuden har begärt…

Läs mer

E-learning 2017

Vi har fått förfrågan om årets e-learning och att timmar inte verkar ha lagts in på timkontot. De ordinarie två timmarna som vi ska ha per år registrerades i februari, helt enligt avtal. Däremot har den extratid som i år tillkommit utöver dessa två timmar ännu inte registrerats. Ytterligare 1…

Läs mer

Pensionsinfo

Tisdag 23 januari kl 09 – 16 kommer Folksam till Cst och informerar kring pension och socialförsäkringar. Den här dagen riktar sig till dig som är under 55. Här finns platser kvar om du är intresserad. Pensionen kan tyckas långt bort, men åren går snabbare än du tror. Planerar du…

Läs mer

MBL 4 Dec

Medarbetarundersökningen är klar och deltagandet hos trafik är på ca 81%. Resultatet planeras publiceras på Ontrack den 27 december. Korta tåg: MTR har haft problem en längre tid med fordonsbrist. Man har haft åtgärdsprogram för att lösa frågan. Trotts åtgärderna har problemet inte lösts. SL har nu i november valt…

Läs mer

Vi söker valberedning

Vi behöver valberedare! Som valberedare är du med och tar fram ett förslag på vilka som ska sitta i styrelsen för Seko Lok Pendeln samt organiserar och räknar rösterna vid själva valet. Om du vill vara valberedare eller vet någon som vill vara det så skicka ett mail till styrelsen@pendelforarna.se.…

Läs mer

Nytt om FV-dagarna

Enligt det lokala avtalet bör en fv-dag läggas ut inom två månader efter aktuell helgdag. Den ska däremot läggas ut innan påsk respektive jul så att kontot nollas och inga dagar finns att kräva inför dessa helger. Psf har som alla vet haft en hopplös situation att lösa i o…

Läs mer