MBL 11/3

Information från dagens mbl-träff med arbetsgivaren: Finanschef Carl gick igenom det ekonomiska läget och redogjorde för det ekonomiska utfallet för årets första månader. Januari visade ett positivt resultat medan februari gick sämre. Ett antal frågor gällande ekonomin ställdes med anledning av de rykten och spekulationer som hörs på arbetsplatsen. Företaget…

Läs mer

Periodövertid i januari?

Det förhöjda X-tillägget om 4000:- kommer att betalas ut för periodövertid överstigande 7,2 timmar i januari likt det gjorde i december och januari. Om ni har fått periodövertid motsvarande detta eller mer men inte fått tillägget så kontakta er GC för vidare hjälp. Om det skulle uppstå problem kring detta…

Läs mer

Uppdatering uniformen

Det har gått bra sedan ACC tog över hanteringen av både order som har gjorts, och hemleveranser av uniformen. 95 % av alla beställningar har levererats inom 2 – 4 dagar, precis som avtalet är skrivet. På vårt senaste uniformsmöte tog Seko Lok upp frågan kring hur vi gör med…

Läs mer

Periodövertid

Seko Lok har uppmärksamats på att hel del medlemmar gjort mer periodövertid än normalt under november och december. Seko Lok har tagit upp problemet med MTR. Vi anser att de som gjort 7,2 timmar eller mer i periodövertid ska ha samma ersättning som de som arbetat extra på sin fp,…

Läs mer

Lokförarbladet #62

Nytt nummer av Lokförarbladet ute – om vad som är aktuellt och på gång i klubben samt information om det nya karensavdraget som gäller sedan årsskiftet. Numret finns att läsa i sin helhet här.

Läs mer

Fyllnadsval för semester och ståg-dagar

Alla som är berörda ska nu ha fått ett mail med info från företaget där det beskrivs hur ni ska gå till väga för att söka ut innestående ledighet för 2019. Viktigt att tänka på när ni ska söka stågdagar: Sök INTE tjänstledighetsdagar för att få ledigt på ”röda dagar”.…

Läs mer

Mbl 14 januari

Idag var klubbens företrädare på MBL-träff där bla följande av intresse togs upp: Kommande fyllnadsval för semester och stågdagar Med anledning av att alla dagar inte kunnat planeras ut i det ordinarie semestervalet så ska ett fyllnadsval hållas. Denna information har gått ut även tidigare både på OnTrack samt på…

Läs mer

Semestervalet – FAQ

Seko Lok har mottagit många frågor angående utläggningen av semester för 2019. För att reda ut frågorna och kunna svara er satt vi igår ned med arbetsgivaren och gick igenom läget för nästa års semester. De vanligaste frågeställningarna listas nedan: Jag har sålt min huvudsemester men inte fått den där…

Läs mer