Fridagsperiod och veckovila – vad gäller ?

Seko Lok Pendeln håller regelbundet avtalsutbildning för sina medlemmar. Några av frågorna som vi går igenom är vad en ”fridagsperiod” är samt vad som menas med ”veckovila”? Basic kunskaper för de flesta lokförare som jobbat ett tag men inte alltid helt självklart ska det visa sig. En fridagsperiod regleras i…

Läs mer

Rätt och fel på fasta grupper

Efter att tjänstgöringslistorna för maj månad publicerades så har en hel del medlemmar hört av sig med frågor. Det handlar om turer som blivit utbytta, om fp-dagar som flyttats, om jobb som ersatts med andra etc etc Vi vill därför påminna om vad som gäller för personal som tjänstgör på…

Läs mer

Kommande önskeschema för månadsviken

Vi satt ned i möte tillsammans med planeringsavdelningen igår måndag 23/4 och diskuterade en kommande utveckling av schemat på månadsviken. I IVU-rail som är vårt planeringssystem finns möjlighet att koppla till en modul som hanterar önskemål för personalen. Tanken är att det ska gå att önska hur tjänstgöring läggs ut…

Läs mer

Avdrag för tillfällig föräldrapenning – löst

Vi har tidigare informerat om att arbetsgivaren gjort avdrag även för FP-dagar för medlemmar som varit hemma med tillfällig föräldrapenning. En handfull medarbetare har blivit drabbade. Samtliga som vi känner till när de varit hemma i samband med barns födsel (pappadagarna) och fått avdrag för 14 dagar trots att de…

Läs mer

VD-byte på Pendeln

Idag fick klubben besked att VD för MTR-P lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. En ny VD ska rekryteras. Till dess att så skett så kliver finanschefen Carl Svensson in som tillförordnad ersättare. Seko Lok Pendeln tycker att beskedet att Dan slutar är tråkigt eftersom vi upplever att han varit…

Läs mer

Villkor Körlärare

Idag hade Seko Lok en MBL 11 förhandling med arbetsgivaren som rörde körlärarna (handledarna) och villkoren för deras uppdrag. Körlärarna har själva under det gånga året givit uttryck för att förutsättningarna för att bedriva uppdraget på ett bra sätt många gånger har saknats.   Dubbelläggning av elever och obefintlig tid…

Läs mer