Ändringar i gruppaketet i årets gruppval!

Inför öppnandet av årets gruppval skedde en del missar som upptäcktes först när materialet redan publicerats men vi har, i samråd med Planning, beslutat att gruppaketet kommer att ändras så att den version som var tänkt från början kommer ut. Detta gör att du behöver se över dina val om…

Läs mer

Dags för gruppval

Inför årets gruppval så blev Lokförare Marianne Allhammar från ST Pendeln tillfrågad av MTR ifall hon kunde tänka sig att konstruera grupperna. Hon tackade ja till detta och har tagit fram ett grundpaket med stöd av Melissa Svenhard från Seko Lok.Tidigare år så har Torbjörn Hammas från MTR gjort detta…

Läs mer

Rapport från årets första MBL-träff 10/1

Nytt år! Under måndagen 10 januari gick 2022 års första MBL-träff av stapeln med arbetsgivaren. Punktlighetssiffrorna för 2021 redovisades vilka snittade på mellan 92 och 96 procent. Undantaget var under februari månad då punktligheten sjönk markant på grund av många varmgångslarm och urspårningen i Hgv. Punktligheten har också varit kraftigt…

Läs mer

Öppnandet av Semestervalet skjuts fram en vecka

Igår satt Seko Lok och ST i samtal med MTR angående lokförarnas framskjutna semesterval. Det stora ämnet var om semester skulle köpas ut det här året och hur detta ska gå till rent praktiskt.  De senaste två åren har alternativet ”jag vill sälja min huvudsemester och förlägga den utanför sommarmånaderna…

Läs mer

2022 – vad är på gång?

PTU? I december träffade Sekoklubbarna på pendeln Seko förbundet för att diskutera och se om vi kunde komma till en gemensam hållning.  Tanken från Seko Lok var/är att gå fram med ett gemensamt förslag om möjligt där vi förhoppningsvis kan få med oss även arbetsgivaren för att pressa på beställaren.  Vi ser…

Läs mer

Förstärkt ersättning vid övertid

Arbetsgivaren informerade Seko Lok under förra veckan att de avsåg att skjuta till pengar motsvarande X-tillägget för övertidspass som går ut under perioden 17/12-9/1. Detta för all personal som tjänstgör ombord – både LF och TV på både MTR-P samt Mälartågen. Anledningen är att det är ett mycket ansträngt personalläge…

Läs mer

Vad händer i PTU-frågan?

Som vi tidigare skrivit så förhandlades organisationsförändringen för en tid sen då vi på Seko Lok, likt de andra fackklubbarna, reserverade oss. Det är idag inte planerat för fler förhandlingstillfällen. Det som sker i frågan från arbetsgivarens håll är bland annat arbete i de olika referensgrupperna. Vi har efter lite…

Läs mer

Ingen sammanslagning av klubbarna på Pendeln

Vi har tidigare informerat om att Pendelklubben drivit på för en sammanslagning av våra två Seko-klubbar på pendeln. Styrelsen för Seko Lok har tidigare bestämt sagt nej till både sammanslagning och till att på förhand ge löfte om att avstå medel i kommande lönerevisioner. Förbundet har nu satt ned foten…

Läs mer