Infomöte 20:e mars

Seko Lok bjuder in till ett digitalt informationsmöte kring situationen på arbetsplatsen. Vi tar upp stort som smått – det går bra att i förväg skicka in sina frågor för de som vill. Skriv i så fall ”Frågor till infomöte” i rubrikraden så hittar vi rätt bland alla mail. Givetvis…

Läs mer

Information till dig som tjänstgör denna vecka

Trafiken är officiellt reducerad till 83%. Utförd trafik ligger dock på en lägre nivå eftersom personalbristen fortfarande är väldigt hög. Lite förenklat kan vi nu se att lokförarna är indelade i 4 olika grupper: Grupp 1: Tjänstgör som ”vanligt” och kör alla tåg, även Dös. Inte i behov av insats i…

Läs mer

Status Pendeln 2:a mars

Från 1 mars ska 50% av tågen gå bemannade med endast lokförare. För MTR byggde det på förutsättningen att lokförarkåren var redo för detta och hade rätt förutsättningar för att klara av uppgiften. Utfallet från första dagen vittnar om att så inte var fallet.  Seko Lok satt i avstämningsmöte med…

Läs mer

Inför planerad trafikstart onsdag 1 mars

Pendelns Tekniska Utveckling (PTU) syftar till att minska behovet av personal genom att lokförarna ska tjänstgöra själva på tågen. En del av de uppgifter tågvärdarna har idag ska läggas över på lokföraren och för det har man tagit fram tekniska hjälpmedel. Seko Lok menar att Trafikförvaltningen och operatören MTR har…

Läs mer

Seko Lok träffar (S) kommande vecka

Representanter för klubben kommer under nästa vecka att träffa Jens Sjöström (S) för att föra fram våra synpunkter och förslag för hur verksamheten på pendeln kan utvecklas framöver. Med oss till mötet har vi då även den punktlista som tagits fram efter att vi träffade Anton Fendert nyligen. Listan kommer…

Läs mer

PTU – bakgrund och nuläge

Den nya politiska majoriteten har beslutat att en utredning ska titta på hur bemanningen ska se ut ombord på våra tåg. Svar från denna förväntas i dagarna. Det är bra att frågan belyses men det finns heller inga löften om att fortsätta enligt dagens bemanning. Inga pengar finns i majoritetens…

Läs mer

Möte med trafikregionråd Anton Fendert

Under onsdagen 15 februari träffade en delegation från Seko Lok Pendeln bestående av Monika Roll, Mikael Eriksson och Nina Sagulin trafikregionråd Anton Fendert (Mp). Ett bra och konstruktivt samtal om vägen framåt på pendeln, framför allt relaterat till PTU-frågan. Anton klargjorde att hans viktigaste fokus som regionråd är att pendeltågen…

Läs mer

Fler turer med elev för körlärarna

Information från företaget har gått ut med anledning av den ”utbildningspuckel” som just nu finns – där LIA-platser behövs för dels interna kurser (3 stycken igång) samt för YH-skolorna. Samtliga lokförare är aktuella för att vara körlärare när de arbetat i minst 3 år samt har genomgått körlärarutbildningen. Under 2022…

Läs mer