Aktuellt i januari

Efter jul och nyårshelgernas ledighet (för administrationen) så drar nu arbetet igång på allvar med att inrangera kollektivavtalen till SJ Stockholmståg. Vi har fått tid avsatt för 10 träffar i januari samt att vi även kommer att ses övergripande alla fack-klubbar för diskussioner mellan förhandlingstillfällena. Målet är att vara klara i god tid innan övertagandet i mars. Ännu finns ingen ”ny” information att ge men klubben kommer att informera vid ett medlemsmöte så snart som möjligt.

Överens om rörliga tillägg

Efter att ha vi misslyckades att komma överens lokalt i lönerevisionen om vad som skulle gälla för våra rörliga tillägg så drev klubben frågan till central förhandling. Strax innan jul blev parterna så till sist överens och ett protokoll upprättades. Resultatet blev att våra rörliga tillägg SKA höjas med central ram dvs 4,1% samt att uppräkning ska ske enligt samma förfarande även i framtida revisioner. Dock så sker ingen retroaktiv höjning från våren utan tilläggen räknas upp från december -23.

Kommande förhandlingar

  • Denna vecka ska vi träffas för att förhandla lön och villkor kopplat till den nya lokförar-rollen och de förändringar som skett i samband med PTU.
  • Förhandling om ej utlagda FV-dagar för 2023 – datum ej satt men blir andra halvan av januari
  • Förhandling om ej utlagda 105 FP dagar för vissa medlemmar – tas vid samma tillfälle som ovan

Överens om inväxling av 2022 års FV-dagar till semesterdagar

Som tidigare meddelats så slutade även denna fråga som en central förhandling. SEKO blev där överens med ALMEGA att de FV-dagar som ej lades ut enligt avtal fram till 23/12-2022 skulle växlas in till semesterdagar där 1 FV = 2 semesterdagar till banken. Underlaget för inväxlingen är det saldo som planeringen presenterade vid detta tillfälle. Vi har efterfrågat hur och när vi kan kontrollera så att det stämmer – svaret vi fått är att antalet dagar ska vara synligt för oss på lönespecen för januarilönen. För att säkerställa att det blir rätt behöver var och en av oss kontrollera vårt egna saldo när specen kommer. OM det inte stämmer så önskar vi att ni uppmärksammar företaget på detta med kopia till klubben. Så kommer vi att trycka på för rättning.

Handledartillägg ej förlängt

Varken det månatliga eller det dagliga handledartillägget är förlängt in i 2024. Detta innebär att Sekos medlemmar INTE erhåller någon ytterligare ersättning för dagar med elev. Istället gäller som tidigare att kompensation för detta finns genom en högre tarifflön. Precis som tidigare gäller att SEKO:s medlemmar inte har någon skyldighet att ta fler än 4 dagar med elev per månad.

Kommentarer inaktiverade.