Aktuellt just nu

Seko har som tidigare meddelats gjort upp med Almega om ett nytt 2-årigt centralt kollektivavtal som började gälla från och med 1/5-2023. Första årets löneutrymme blev 4,1%. Efter att de centrala förhandlingarna avslutades tog de lokala vid.

Följande ingång hade Seko Lok i de lokala avtalsförhandlingarna:

  • 4,1% på tariffstegen
  • 4,1% på månadsviktillägget (fast tillägg)
  • 4,1% på vrålskubbstillägget, tidsförskjutningstillägget samt utbildningstillägget (rörliga tillägg)
  • Höjning av friskvårdsbidraget från 1500:-/år till 3500:-/år
  • Höjning av ersättning för patientavgift från 200:- till 250:- per tillfälle
  • Start av förhandling gällande den förändrade lokförarrollen i samband med PTU/DÖS

MTR har svarat att de vill höja tarifferna samt månadsviktillägget. MTR säger NEJ till att höja de rörliga tilläggen. MTR säger också NEJ till höjt friskvårdsbidrag samt NEJ till höjd ersättning för läkarkostnader.

Seko Lok finner det mycket märkligt att arbetsgivaren säger nej till att höja de rörliga tilläggen – det är precis samma krångel som vid tidigare lönerevisioner. I slutänden har vi ändå fått igenom att tilläggen ska höjas – centralt är parterna överens om att om tilläggen tidigare höjts vid lönerevisionerna så SKA de fortsatt höjas. Det finns alltså en praxis kring hur det ska gå till. Varför det då ska vara så svårt är obegripligt.

När det gäller förhandlingen om ny lön/villkor för förändrade arbetsuppgifter så är vi överens om att inleda denna i september – efter semestrarna. Inriktningen är att överenskommen ny lön ska gälla retroaktivt likt det centrala påslaget.

Inget protokoll är ännu påskrivet – om vi blir överens om helheten så kan de nya lönerna tidigast betalas ut på juli-lönen.

Körlärare/Handledare från 1:a augusti

När vi i höstas löste in det rörliga handledartillägget och istället lade detta som ett påslag på månadslönen så behöll vi en ”övergångslösning” där det rörliga handledartillägget låg kvar fram till 31/7 i år. Tanken med detta var att MTR under denna period skulle ha tillräckligt med tid för att utbilda alla LF med 3 år i tjänst – och innan det var färdigt skulle det ändå gå att få ut elevturerna. Med utbildningen klar ska det endast behöva läggas ut 1-2 dagar med elev per LF och månad. Vi tror inte att MTR kommer att klara detta redan nu och har därför meddelat arbetsgivaren att om vi inte är överens om annat så gäller från och med 1/8 följande:

  • Seko Loks medlemmar kan ta elev 1-2 dagar i snitt per månad
  • Seko Loks medlemmar kan ta maximalt 4 dagar med elev under en månad
  • Undantag mot ovan kan endast ske om företaget och individen är överens

Vi tror att det kommer att behövas en fortsatt överenskommelse baserat på frivillighet för att hantera den stora mängden elever under resten av 2023. Vi är beredda att förhandla en sådan överenskommelse och har meddelat MTR detta. Vi avvaktar nu svar från företaget.

Kommentarer inaktiverade.