11:e maj – vad gäller?

Seko har som meddelats varslat om konflikt. Om inte centrala parter kommer till en lösning senast på torsdag 11:e maj klockan 15.00 så bryter konflikten ut. Följande gäller för dig som arbetar som lokförare på pendeln:

 • Övertidsblockaden träder i kraft från kl 15.00. Allt övertidsarbete förbjuds – förutom förseningsövertid – det vill säga den tid som behövs för att du ska kunna ta dig till plats där avlösning kan ske. I normalfallet Stockholms City samt Södertälje Hamn. Inga övertidspass kan läggas ut efter denna tidpunkt. Tidigare inplanerade ”gnetpass” som planerats äga rum efter 15.00 ska plockas bort.
 • Nyanställningsblockad införs. Detta innebär att arbetsgivaren inte kan anställa några nya lokförare under den tid som konflikten pågår.
 • Personal från MTRF samt MTR-Tech i Älvsjö är uttagna i konflikten. Morgonutgångarna den 11:e kommer att kunna gå ut som planerat. Tåg kan sedan tas in så länge det finns plats men sedan kommer depån att vara i princip stängd under tiden för konflikten.
 • Trafiken kommer att reduceras i förhållande till hur många enheter som går att få ut från Bro och Södertälje. Uppskattningen idag från arbetsgivaren är att vi kommer att klara av att köra 15 minuters trafik på stommen Vhe-Kän, Söc-Upv och 30-minuters trafik på Kän-Bål samt Upv-U. Oklart om trafik alls kan bedrivas på Vhe-Nyh samt Söc-Gn. Arbetet pågår nu med att rita om befintliga turer utifrån de nya förutsättningarna. Ni kommer därför att få borttagna och förändrade turer med start denna vecka.
 • Vad innebär termen ”skyddsarbete” som arbetsgivaren angivit som skäl för att kunna ta ut personal på extra arbete? Termen finns i huvudavtalet och reglerar när och vid vilka tillfällen en arbetsgivare teoretiskt kan ta ut personal på arbete under en konflikt. Möjligheten finns därför att det ska gå att få arbete utfört för att avvärja fara för människor eller skada på byggnader. I normalfallet är detta inte någonting som kommer att vara aktuellt för oss. Skulle ni bli beordrade att utföra arbete med denna motivering så ska ni göra detta och sedan höra av er till oss med en rapport om det inträffade så tar vi det vidare.
 • Kommer det att genomföras några medlemsomröstningar om konflikten innan den påbörjas eller när den pågår? Nej. Det är den förtroendevalda avtalsdelegationen tillsammans med förbundsstyrelsen som avgör när en konflikt avblåses och när ett avtal är tecknat.
 • Hur länge kommer konflikten att pågå? Det vet vi inte. Tills ett avtal är tecknat där båda parter är (tillräckligt) nöjda. Strejken 2014 varade i 16 dagar. 2017 varslade Seko om strejk men den löste sig på natten mot första strejkdagen.
 • Kan jag som lokförare under ordinarie arbetstid bli beordrad att utföra växling i ÄS-depå? Nej, växlingen i Äs är uttagen i strejken och uppgiften är satt i blockad. Ingen växling kommer därför att kunna ske
 • Kommer några andra fackförbund att sympatistrejka? Det är för tidigt att säga. Elektrikerna har den 2 maj meddelat att de stöttar vår strejk. Byggnads och Målarna den 3 maj.
 • Påminner också om vad våra yrkanden är:
 • –  Förbud mot ensamarbete på resandetåg.
 • –  Arbetstidsförkortning i form av fler lediga dagar.
 • –  Bättre villkor för städ.
 • –  Lagt schema ligger.

Kommentarer inaktiverade.