Seko varslar om konflikt

Seko varslar om konflikt i Spårtrafiken. Över 1200 medlemmar berörs. Mer information på förbundets hemsida:

https://www.seko.se/press-och-aktuellt/nyheter/2023/seko-varslar-om-strejk-pa-spartrafikomradet/?utm_medium=email&utm_source=Ungapped&utm_campaign=Seko+varslar+om+strejk+på+spårtrafikområdet&

Lokförarna på pendeln är inte direkt uttagna i konflikten. Däremot omfattas vi av den generella övertidsblockad som träder ikraft redan från start den 11:e maj. Även växlare och reparatörer samt fordonsvårdare i Älvsjö är uttagna vilket tillsammans med övertidsstoppet kommer att få stor påverkan på pendeltågstrafiken.

Vad händer nu?

Nu kallas Medlingsinstitutet in, en första träff kommer att ske redan imorgon. Förhandlingsdelegationen har fått i uppdrag att hålla sig beredda för att bli inkallade med kort varsel kommande veckor.

Vi kommer att informera mer utförligt kring konfliktvarslet och hur det påverkar på kommande medlemsmöte den 8:e maj

Kommentarer inaktiverade.