Digitalt medlemsmöte – du är kallad!

Seko lok kallar härmed sina medlemmar till digitalt medlemsmöte 8/5 kl 19.00.

På mötet kommer vi få en presentation av vad skyddsorganisationen arbetar med just nu kring PTU och ensamarbete. Vi kommer även hålla omröstning i samband med detta, samt välja huvudskyddsombud.

Länk till mötet och dagordning kommer skickas ut till medlemmarna innan mötet.

Lägg nu in en notis i kalendern direkt så du inte missar detta!

Styrelsen / Seko lok

Kommentarer inaktiverade.