MBL förhandlingar med anledning av olovlig strejk

Idag kallade MTR till en MBL §43 förhandling med anledning av den ”vilda” strejken som bröt ut imorse. Genom medbestämmandelagen har vi som lokal klubb skyldighet att agera tillsammans med arbetsgivaren för att gemensamt arbeta för aktionens upphörande. Arbetsgivaren meddelade på dagens möte att de kommer att kräva förstadagsintyg från och med idag måndag klockan 10.00 för de som sjukskriver sig. Detta med anledning av ytterligare förhöjd sjukfrånvaro kopplat till strejken idag.

Seko Lok hade redan innan strejken brutit ut gått ut med information om att vi inte står bakom aktionen och att vi förväntar oss att våra medlemmar går till arbetet som vanligt i det fall att de ska tjänstgöra.

Vad gäller då i den uppkomna situationen?

  • Lokförare som uteblir från sin tjänst kommer inte att uppbära lön (löneavdrag görs)
  • För de som blir sjuka gäller att de behöver uppvisa ett sjukintyg redan från första dagen (går bra att gå till vårdcentralen för allmänna symptom och till Avonova om det är arbetsrelaterat)
  • Medlemmar som strejkar gör det utan Sekos uppbackning och riskerar genom detta att drabbas av krav på personliga skadestånd

Mer information kring den uppkomna situationen ikväll på medlemsmötet kl 19.00

Kommentarer inaktiverade.