Skyddsombuden informerar

MTR har installerat kameror och skärmar på enheterna X60A – 6006 och 6080 vilket har orsakat problem för våra lokförare. Vi i skyddet har fått in flertalet rapporter gällande ögonproblem och huvudvärk från förare som har framfört dessa enheter. Skyddet markerade för MTR att om ni inte åtgärdar problemet omgående så skulle ärendet tas vidare. Detta resulterade i att MTR tog enheterna ur trafik för att montera bort skärmarna i hytterna. 

Vi i skyddet tackar er för alla insända avvikelserapporter och mejl. Detta underlättade vårt arbete som skyddsombud. 

Vi i skyddet tycker att MTRs beslut var bra då risk för ohälsa skall undvikas så tidigt som möjligt. Hur problemet kommer att lösas får MTR återkomma med senare.

Med vänliga hälsningar,

Skyddsombuden Seko Lok

Kommentarer inaktiverade.