Förläggning av X-jobb 1/10-22 tom 28/2-23

Knappt hade bläcket torkat på på pappret för den överenskommelse som klubben ingick med arbetsgivaren innan frågetecknen hopade sig. Vi har försökt att förklara så gott vi kunnat men det har varit svårt när MTR själva gått ut med olika information och förklaringar till hur det är tänkt att fungera beroende på vem medlemmen pratat med. Planeringen säger en sak, GC en annan, DLC en tredje…

Igår ringde dessutom GC upp medlemmar för att beordra inför idag – något som INTE var överenskommet utan tvärtom en förutsättning för att vi tecknade överenskommelsen. Just för att slippa sena beordringar. Hur blev det så här? Det enkla svaret är att kommunikationen internt på arbetsgivarsidan inte har fungerat. Inte alls faktiskt. Det är tråkigt men ingenting som Seko Lok kan styra över.

Vad kan vi göra åt det då? Vi har de senaste dagarna haft en tät kontakt med Trafikchef såväl som Förhandlingschef. Vi är överens om vad som gäller och har varit det sedan tecknandet. Nu gäller det för MTR att se till att korrekt information når företagets olika delar så att alla vet vad som gäller och inga fler missförstånd uppstår.

Liten upprepning från klubben vad som gäller för Sekos medlemmar:

  • AG har köpt möjligheten att schemalägga 1 pass per månad och individ i snitt under tidsperioden
  • Medlem som önskar jobba fler än totalt 5 pass under tidsperioden kan göra det. Med samma ersättning per pass (3500:-)
  • I normalfallet ska x-jobben planeras ut och vara synliga redan på månadslistan (20 eller 25:e)
  • Eftersom perioden 1/10-10/10 hanteras separat (schemasläppet hade redan varit) så gäller att x-pass under denna period tillsätts både av PSF samt DLT
  • 11/10 tom 31/10 ska de flesta passen ha tillsatts av PSF. Om fler pass behöver läggas ut ska det ske av PSF i normalfallet. Med x-ersättning.
  • Från och med 1/11 är tanken att alla x-jobb ska förläggas av PSF
  • Eventuella vakanser som tillsätts av DLT från och med 11/10: ordinarie övertidsersättning utan x-tillägg OM INTE ANNAT MEDDELATS

Seko Lok har skickat in en medlemslista till arbetsgivaren. För att säkerställa att du får din ersättning så ange gärna att du är Seko-medlem när du pratar med PSF eller DLT och får ett jobb.

Klubben ser en risk i att inte sena vakanser kommer att täckas (gnetmail från DLC) på ett bra sätt med denna hantering. Vi har drivit på för att ALLA pass som går genom DLC automatiskt ska ge tillägget. Dit har vi inte kommit idag. Förmodligen är det självreglerande eftersom vi gissar att det är få personer som vill komma in och jobba på dagar utan x-tillägg. Vi får återkomma med besked kring detta när/om ny info kommer från MTR.

Kommentarer inaktiverade.