Felaktigheter i semesterförläggningen

I fredags hade vi möte med företaget om resultatet av semestersökningen. Vi hade inför mötet ställt ett antal frågor som vi ville få redovisade. Mötet var kort – endast 30 minuter var avsatt – och tiden räckte inte riktigt till. Vi fick redovisat hur semesteruttaget såg ut vecka för vecka om hur sommaren fyllts. Enligt uppgift så ska alla som velat ha 4 veckor under sommaren ha fått det. Frågetecken kring hur ströveckorna samt Ståg-dagarna förlagts under året fick vi inget besked om och har inte kunnat kontrollera så att det stämmer. Spontant så verkade det vara relativt få ståg-dagar utlagda men eftersom vi inte kunde se hur många dagar som sökts ut så går det inte att säga om det stämmer eller inte.

När det gäller huvudsemestrarna och den viktiga frågan om utköp så redovisade arbetsgivaren att de köpt ut totalt 85 semestrar – 68 på CST och 17 för SÖD. Vilket givet antal anställda verkar vara en rimlig nivå. Vi fick under fredagseftermiddagen utsänt materialet som låg till grund för utköpen i en excelfil som vi under kvällen gick igenom. Vi hittade oklarheter i materialet och efter en ordentligt granskning så kunde vi se att totalt 33 personer som föreföll ligga i prioritet för att få sälja sin sommarsemester hade blivit förbigångna av kollegor längre ned i listorna. Detta återkopplade vi redan i fredags kväll till arbetsgivaren. Under helgen hade vi ingen kontakt och oss veterligen har ingen jobbat med materialet under denna tid. Imorse bokades ett nytt möte in kl 12.00 idag för att reda ut vad felaktigheterna berodde på.

På mötet idag framkom en felkälla som kunde förklara några av personerna. I materialet som vi fick ta del av så framgick endast om personen angett att de vill sälja eller ej – inte i vilket av valen. En del av de 33 har därför sannolikt valt sommarsemester i sitt/sina första val och sedan fått det. Då har ett utköp inte varit aktuellt. Vår bedömning idag är dock att en majoritet redan i sitt förstahandsval angett att de vill sälja sin semester men ändå inte kommit i fråga för detta.

Vad beror detta på? Tidigare år (undantaget förra året när företaget tidigt angett att de inte ville köpa ut semestrar alls) har vi i semestersökningen kunnat ange 3 olika val:

  • Jag vill ha sommarsemester
  • Jag kan tänka mig att avstå (SÄLJA) min sommarsemester
  • Jag kan tänka mig att avstå (SÄLJA) min sommarsemester ENDAST om mitt val för huvudsemestern kan uppfyllas

Inför årets sökning så förde vi upp detta på det förberedande mötet inför valet med arbetsgivaren. MTR menade dock att de inte villa ha med alternativet ”sälja endast om mitt val kan uppfyllas” eftersom det låste deras möjligheter till en bra planering. De menade att för att förenkla processen så räckte det med valen ”sommarsemester” eller ”sälja”. Planeringen skulle då kunna förlägga utköpt semester där den önskats och om detta utrymme var fullt – i så nära anslutning till detta som möjligt. Vi fick ge oss på den här punkten och accepterade upplägget – med löfte om att den som söker på våren ska få sin semester innan sommaren och den som söker på hösten ska få sin semester efter sommaren. Detta upplägg har vi sedan informerat medlemmarna om.

Nu visar det sig att MTR i planeringen för utköpt semester istället använt sig av principen ”sälja men endast om mitt val kan uppfyllas” för ALLA utköp. Det vill säga man har följt ancienniteten inom semestervalslistorna men när man kommit ned till en LF som önskat utköp och där inget utrymme finns kvar för de veckor som angivits så har man istället gett denne sommarsemester och gått till nästa person på listan. Det här upplägget kunde vi väl leva med OM VI VARIT ÖVERENS OM DET INNAN OCH KUNNAT KOMMUNICERA DETTA TILL ER – vilket vi nu inte var.

Hela den olyckliga situationen hade därtill kunnat undvikas om vi fått komma med i processen i ett tidigare skede. En enkel kontakt till oss någon gång under de här 3 veckorna och inte absolut sista dagen hade underlättat enormt. Nu fick vi istället pressa på för att alls hinna få till ett möte innan publicering. Idag har vi därför begärt att arbetsgivaren ska göra om förläggningen och då följa semesterlistorna för utköp oavsett vilka veckor som kan beviljas i slutänden. Alternativt att MTR tar beslut om att köpa ut även de som nu blivit förbigångna. Efter en längre diskussion idag landade arbetsgivaren i att de inte tänker göra om semesterplaneringen eller flytta ut ytterligare semestrar. Vi är besvikna på arbetsgivaren och deras ovilja att rätta till sina misstag och tror att det är ett dåligt beslut som varken gagnar personalen eller företaget.

En formell förhandling om avtalsbrott pga ej följd turordning är begärd och kommer att hållas imorgon eftermiddag.

Kommentarer inaktiverade.