Ingen sammanslagning av klubbarna på Pendeln

Vi har tidigare informerat om att Pendelklubben drivit på för en sammanslagning av våra två Seko-klubbar på pendeln. Styrelsen för Seko Lok har tidigare bestämt sagt nej till både sammanslagning och till att på förhand ge löfte om att avstå medel i kommande lönerevisioner.

Förbundet har nu satt ned foten och avslagit den begäran om sammanslagning som Pendelklubben fört fram. Det konstaterades att förutsättningar för en sammanslagning saknas i och med att vi inte är intresserade. När det gäller framtida lönerevisioner så ska dessa hanteras likt de gjort tidigare – dvs klubbarna har var sin del av lönepotten att fördela för sina medlemmar.

Beskedet var väntat men det känns ända skönt att kunna lägga detta bakom oss för att istället koncentrera oss på viktigare frågor. Nu kommande vecka ska klubbarna träffas tillsammans med förbundet för att diskutera hur vi gemensamt kan driva på för att rädda kvar jobben på pendeln och undvika ensambemannade pendeltåg.

I PTU-projektet har den första testutrustningen monterats och ett par möten med referensgruppen har hållits. Från Seko Lok deltar Melissa eller Henrik samt klubbens HSO Hasse. I övrigt har inga fler MBL-förhandlingar hållits efter att arbetsgivaren klubbade den föreslagna organisationsförändringen förra veckan. Seko Lok reserverade sig mot beslutet. Framöver väntar arbetet med att erbjuda samtliga tågvärdar omplacering. Hela koncernen ska användas och enligt arbetsgivaren så finns goda möjligheter att bereda alla arbete. Eftersom införandet av kameror ska ske stegvis så behöver inte alla nya arbetsuppgifter samtidigt utan det planeras att ske löpande med start nästa sommar. Förutsatt att projektet löper på som planerat. För oss som arbetar ombord så framstår hela idén med endast en LF ombord som verklighetsfrämmande och vi behöver fortsatt verka för att tågen även framåt dubbelbemannas.

Under den initiala riskbedömningen framkom ett 60-tal risker som nu ska tas vidare och behandlas inom projektet. Vi har svårt att se att den modell som presenterats med ett par ambulerande bilar på vardera sidan av stan ska kunna ersätta dubbelbemanningen vi har idag på ett stabilt och säkert sätt. Ett stort ansvar vilar på arbetsgivaren och på säkerhetsavdelningen att inte pressa igenom halvdana lösningar på de risker som framkommit. Samt att vid behov flagga för uppdragsgivaren i det fall att vi kommer dit att denna förändring inte låter sig göras på det sätt som ursprungligen planerats. Seko Loks medlemmar ska inte betala priset för detta genom en försämrad arbetsmiljö.

Kommentarer inaktiverade.