Störningar i verksamheten

Då och då inträffar händelser i trafiken som genererar påverkan på lokförarens schema. Det kan vara planerade händelser som tex ett banarbete eller oplanerade händelser som tex växelfel, signalfel eller problem med el-försörjningen. I bästa fall så får detta liten eller ingen påverkan för oss som tjänstgör ute i trafiken – kanske blir det en mindre försening som kan vändas upp i tid vid ytterstation. Ibland är påverkan desto större – ett längre stopp i trafiken skapar stor oreda och både fordon och personer hamnar fel jämfört med plan.

Vid större störningar är det mycket viktigt att verksamheten inne på DLC fungerar och det blir också snabbt tydligt när förutsättningarna för detta saknas. Fikarummet fylls med LF som väntar på försenade tåg medan kollegorna som sitter ute på tågen inte kommer in som de ska för att kunna sluta eller få en välbehövlig rast. Det finns mycket kunskap och duktiga medarbetare inne på vårt driftcenter. Ändå saknas ofta de rätta förutsättningarna för att snabbt vända en större störning. Istället blir taktiken att låta föreningen ”värka ut” och lösa sig självt till nästa trafikdygn. Vad beror detta på?

En förklaring kan vara att MTR gradvis bantat ned reservbemanningen. Sedan Stockholmståg hade ansvaret för trafiken har antalet tillgängliga reserver över dygnet minskat med en tredjedel. I bästa fall, för ofta besätts inte alla de reservturer som vi enligt plan ska ha. När det är brist på personal så prioriteras givetvis att få personal till de ”vanliga” turerna. Även fordon är en trång sektor – ofta finns inte tillräckligt med tillgängliga fordon för att även hålla oss med ett ”reservtågsätt” i Älvsjö. Och om det ändå finns så är det kanske inte bemannat… Genom att prioritera på detta sätt tar arbetsgivaren medvetet en större risk. Man väljer att dra ned på de löpande kostnaderna väl medveten om att man då står sämre rustad vid en störning.

Vid en större störning blir det därför snabbt ett hårt tryck på driftledarna inne på DLC att få tågen att rulla på något sätt. Det är här det ofta krockar – när det närmar sig slutet av arbetspasset eller arbetsdagen och inget avbyte finns tillgängligt. Lättast/enklast för företaget är givetvis om LF fortsätter och kör vidare – gärna så fort det bara går – men det låter sig inte alltid göras. Vi har gemensamt med arbetsgivaren tecknat kollektivavtal där vi är överens om arbetstidsreglerna. Dessa finns till för att ge förutsättningar för en säker och stabil drift av verksamheten. Vi ska inte ha trötta, hungriga eller kissnödiga LF som tjänstgör. Därför finns regler för körtider, rast-regler, paus-regler samt olika begränsningar i arbetstider beroende på när på dygnet du arbetar. Dessa regler gäller självklart hela tiden och sätts inte ur spel för att verksamheten upplever en störning.

Självklart ska vi LF göra vårt bästa för att hjälpa till när en störning inträffar – många gånger kan vi gemensamt med driftledaren komma fram till hur vi på bästa sätt kan lösa en uppkommen situation. Kanske hamnar rasten idag på ett annat ställe än planerat. Kanske har vi möjlighet till övertid. Kanske får vi köra en annan sträcka än den vi planerats för eller ställa av fordon på annan plats än ursprungligen tänkt.

Seko Lok får ibland höra från medlemmar att det pratats om ”nödövertid”, ”nödläge”, ”oplanerat läge” eller annat vilket skulle ge arbetsgivaren rätt till ett ”carte blanche” att schemalägga som man själv tycker passar. Låt oss vara tydliga: något sådant existerar inte. Arbetsgivaren har att förhålla sig till kollektivavtalet med de begränsningar som finns däri utom under väldigt speciella omständigheter.

Vad kommer då detta av? Det finns i arbetstidslagen en paragraf som behandlar ”nödfallsövertid”. Denna kan användas av en arbetsgivare för att låta verksamheten fortgå vid en extrem händelse. Det kan vara krig, naturkatastrof eller dylikt. Om arbetsgivaren avser att utnyttja denna paragraf har man skyldighet att underrätta fackföreningen. Hos oss har detta hittills aldrig använts. Att ett pendeltåg riskerar att ställas in pga att det inte finns någon som kan köra det är ingen nödsituation i sig och renderar inte någon nödfallsövertid. Berätta gärna för oss om ni skulle mötas av denna inställning från arbetsgivaren.

Håll därför på era rättigheter. Acceptera inte att tvingas tjänstgöra vidare om ni inte fått förutsättningarna för att göra det på ett säkert sätt. Kolla gärna igenom ”Lokförarlistan” som finns här på hemsidan (samt i tryckt form för de som vill – hämta gärna en inne på expeditionen och ha med i väskan.) Och hör av er till oss i klubben om ni upplever att det inte fungerar!

Kommentarer inaktiverade.