Återupptagen §11 PTU

Idag var Seko Lok kallade till en återupptagen MBL § 11 förhandling som gällde PTU-projektet. Skyddsombuden har under den senaste månaden suttit i veckovisa möten med företaget och där listat risker med den förändring av organisationen som PTU innebär. Det har resulterat i en lång lista med över 60 identifierade risker som alla nu behöver tas om hand för att projektet ska kunna fortgå.

MTR har varit tydliga med att ingen ska förlora sina jobb utan istället erbjudas andra tjänster inom koncernen. Totalt berörs 379 tågvärdar plus några gruppchefer.

Vid dagens förhandling ville arbetsgivaren besluta om den nya organisationen som innebär att tågvärdarna försvinner och att det istället tillkommer 20 tjänster inom ett nytt ”mobilt driftstöd” samt 22 tjänster med plattformstjänst.

Seko Lok reserverade sig mot beslutet till ny organisation. Vi känner att påverkan för våra medlemmar riskerar att bli väldigt hög och att processen har påbörjats i fel ände. Givetvis skulle ett genomarbetat förslag ha tagits fram – i dialog med oss som arbetar ombord – för att säkerställa att vi även framöver kan köra trafiken på ett säkert sätt med rimlig arbetsbelastning för lokförarna. Detta skulle ha gjorts INNAN beslut om en eventuell nedbemanning tagits. I det läget vi befinner oss nu finns många frågor men ytterst få svar. Allt ska lösas ”under gång” för att förhoppningsvis vara tillräckligt bra för en sjösättning nästa sommar när MTR räknar med att det första tåget utan tågvärd ska rulla.

Parallellt med detta jättearbete ska Mälartåg in i koncernen och tas om hand av ett förändrat DLC. Det är alltför mycket som hänger i luften.

Vad händer nu? Efter att arbetsgivaren tagit beslutet om ny organisation inleds arbetet med att hitta placering för de som blir övertaliga. Detta underlättas av att implementeringen sker stegvis där fordon utrustas med kameror/monitorer en efter en och att det därmed blir en utfasning av tågvärden istället för att alla försvinner samtidigt. MTR räknar med att samtliga berörda kommer att kunna tas om hand genom naturliga behov i koncernen.

Hur blir det då för LF som blir kvar? Nu startar arbetet på riktigt där lösningar på alla de problem/risker som uppdagats ska finnas. ”Huret” behöver hittas. Seko Lok tillsammans med skyddsombuden kommer att arbeta för lösningar som säkerställer en bra arbetsmiljö för lokförarna samtidigt som arbetsbelastningen hålls på en acceptabel nivå.

Betyder detta att Seko Lok gett upp tanken på dubbelbemanning ombord? Nej. Vi fortsätter att jobba för en modell där LF inte blir ensam kvar ombord. Våra medlemmar har varit tydliga med att de känner stor oro över att tjänstgöra ensamma ombord. Flera av de identifierade riskerna i riskanalysen handlar om just detta. Det bästa vore om vi tillsammans med arbetsgivaren kunde nå en samsyn kring en modell där dubbelbemanning finns kvar och gemensamt driva detta mot beställaren.

Kommentarer inaktiverade.