Lokala avtalsförhandlingar

Idag träffar Seko Lok arbetsgivaren för att inleda de lokal förhandlingarna om lön och villkor för 2021 och framåt. Det centrala avtalet blev klart under slutet av 2020 och nu är det dags att göra klart processen genom att komma överens lokalt med MTR om hur lönepotten ska fördelas och om innehållet i vårt lokala kollektivavtal ska förändras på något sätt.

Klubbens ingång inför förhandlingarna är som följer:

  • Enhetliga lönetariffer för LF

Seko Lok önskar nå en lösning som innebär enhetliga tariffer för LF redan från första avtalsåret. Detta kan uppnås kostnadsneutralt för arbetsgivaren. 

  • I-löner

För medlemmar med individuell lön ska 2,7% fördelas enligt central överenskommelse

  • Komp i pengar

Vi önskar avtala om rättigheten för den enskilde medlemmen att omvandla sin innestående komptid till kontant ersättning. 

  • X-helgstillägg

Tillägget är inte höjt sedan 2008. Finansieringen av höjningen behöver bekostas av arbetsgivaren. Vi bedömer att en nivå motsvarande 2008 års värde återigen vore lämpligt för att säkra tillgången till personal under sommarens helger.

  • Stagdagar

Vi ser ett värde i att förenkla dagens system där ersättning regleras i februari medan kostnaden tas ut i samband med ledighet. Vi är medvetna om att arbetsgivaren redan har fått frågan men vill i och med årets lönerevision aktualisera frågeställningen och förhoppningsvis komma närmare en lösning som gagnar båda parter.

  • Semesterväxling

Seko Lok önskar hitta en lösning som möjliggör för våra medlemmar att använda semestertillägget för att växla mot ytterligare lediga dagar. På frivillig väg kan dagens semestertillägg då istället finansiera ytterligare 5 semesterdagar. Denna lösning är relativt vanligt på arbetsmarknaden och återfinns idag i såväl statlig, kommunal samt privat sektor. Lösningen kan göras kostnadsneutral för arbetsgivaren.

Som vanligt så gäller att vi förhandlar under fredsplikt. Vi behöver därför bli överens med arbetsgivaren om alla förändringar (utöver det som avtalats i central överenskommelse) för att nå en uppgörelse. Vi återkommer med hur samtalen går. Frågor? Hör av er!

Kommentarer inaktiverade.