När kommer nya lönen?

Vi får frågor från medlemmar om när de nya lönerna börjar gälla – och vilka nivåer vi får i de olika lönestegen?

Det korta svaret är att det inte är klart ännu – det som blivit klart är de centrala förhandlingarna. I dessa blir Seko förbundet och arbetsgivarna genom sin organisation Almega överens om vilka nivåer som ska gälla. Redan innan detta så har det så kallade ”märket” satts enligt den modell som lönerörelsen fungerat efter de senaste 20 åren. Märket är (något förenklat) det avtal som sluts mellan IF Metall och arbetsgivarna inom industrin. Nivån på detta blir sedan vägledande för alla efterföljande uppgörelser på arbetsmarknaden.

Efter att de centrala parterna gjort upp så är det upp till alla lokala fackliga klubbar att komma överens om hur pengarna ska fördelas på just deras arbetsplats. Nu kom jul och nyårshelgerna emellan och vi har därför ännu inte satt oss ned med MTR. Under andra halvan av januari kommer vi att träffas – därefter återkommer vi med mer detaljerad information hur det fortlöper.

Den förhandsinformation som vi kan ge är att det ser lite mer komplicerat ut än vanligt – Seko och ST har olika avtal centralt – med olika höga procentpåslag för första och andra året. Det kan innebära att vi hamnar på olika nivåer i tarifferna de närmaste åren.

I absolut bästa fall är vi färdiga så att de nya lönerna kan betalas ut till februarilönen. Men mer troligt är att det dröjer ytterligare en tid och att det är färdigt först till mars månads lön.

Kommentarer inaktiverade.