Julen uppskjuten till 2021

I år har Seko lok som bekant inte ordnat någon medlemsaktivitet, och av uppenbara skäl kan vi inte heller ha något julbord. Likt alla andra hoppas vi att läget ljusnar nästa år, och att vi då kommer att kunna arrangera både någon medlemsaktivitet och ett sedvanligt och ännu mer efterlängtat julbord.

Tanken är att föra över summan för årets uteblivna medlemsaktiviteter till nästa års budget, men styrelsen vill också föreslå att en mindre del ska skänkas till kämpande fackliga kollegor någonstans i världen. Vårt förslag är att skicka 5 000 kr till stöd för de 13 ledare vid det thailändska järnvägsfacket som nyligen dömts till fleråriga fängelsestraff på grund av sin fackliga verksamhet.

Beslut om detta tas av medlemmarna på budget- och nomineringsmötet tisdagen den 10 november (kallelsen finns på anslagstavlorna samt är skickad till din e-postadress). Väl mött!

Styrelsen, Seko lok penden

Kommentarer inaktiverade.