Nej till höjt X-tillägg i sommar

Som vi tidigare informerat har klubben begärt förhandling och drivit på för att företaget ska höja ersättningen för X-dagarna. MTR har nu meddelat att de inte har någon ekonomisk möjlighet att höja ersättningen. Företaget vill istället att vi gemensamt tittar på möjligheten att höja tillägget inom ramen för den ordinarie lönerevisionen som förmodligen blir av först i höst.

Seko Lok stänger inga dörrar men har ändå meddelat att vi inte ser det som aktuellt att finansiera en höjning genom att avstå löneutrymme. X-tillägget har ett värde även för företaget som genom att hålla nivån tillräckligt högt därmed kan förvissa sig om att ha tillräckligt med folk att driva trafiken under sommaren. Om tillägget inte uppfattas som attraktivt nog undviker LF att sätta upp sig i förtid och planeringen blir svårare.

X-tillägget betalas ut under samtliga veckoslut i sommar – oavsett när jobben fördelas. I och med att MTR nu sagt nej till en höjning så gäller den tidigare nivån om 2000:- per dygn.

Kommentarer inaktiverade.