MBL 3 juni

Idag träffade vi arbetsgivaren för en mbl-träff. Det var renodlad information och inga förhandlingar. Lönerevisionen är visserligen inte avslutad ännu men eftersom företagets förhandlingsansvarige är på semester denna vecka så återupptas diskussionerna kring detta först nästa vecka. Sedan så följer en ordinarie mbl-träff den 17 juni innan det blir en paus i träffarna till i augusti igen. Vid behov så kommer vi givetvis att träffas även under uppehållet.

Info från dagen:

  • MTR berättar att de nu sagt upp alla inhyrda förare. Kontrakten med uthyrningsfirmorna löper med lite olika tider, vissa går ut till hösten, andra blir kvar närmare årsskiftet. Anledningen att företaget nu vågat ta steget och säga upp konsulterna är att personalomsättningen på lokförarsidan droppat ned till nära noll jämfört med tidigare då i snitt drygt 3 förare lämnade per månad. Detta i kombination med internutbildningarna i egen regi gör att prognosen framåt pekar på ett överskott på lokförarsidan till slutet av året istället för ett underskott. En konsekvens av att de inhyrda lämnar blir att det blir en obalans mellan stationeringsorterna eftersom alla inhyrda utgått från Söd. Arbetsgivaren kommer nu att försöka rikta rekryteringarna ned till Södertälje och även gå ut med intressekoll hos alla om det finns personer som kan tänka sig att flytta ned från CST.
  • Punktligheten mätt på 2 minutersmålet ligger nu över 95% vilket företaget ser som en stor framgång då det skett i kombination med att antalet resande ökat från omkring 320.000 personer per dag till över 400.000 personer per dag.
  • Planeringen tar ett samlat grepp kring FV-dagarna och ska göra en inventering och genomlysning av systemet ända tillbaka till övertagandet för att se om det finns felkällor i systemen och vad som i så fall behöver göras för att rätta till dom. Några fel är redan konstaterade – det verkar som om vissa personer fått felaktiga saldon när de startat sin anställning under året och/eller bytt grupp i gruppvalet. Det har pga personalläget inte gått att få ut alla dagar som skulle läggas ut innan påsk. Vi har dock sett en klar ökning i antalet dagar som planerats ut under maj och juni vilket är glädjande. Under året kommer företaget enligt egen uppgift att klara att lägga ut samtliga dagar innan julhelgen 2019 enligt avtal.
  • Bemanningen för sommaren ser enligt planeringen bra ut med undantag för någon enstaka helg som är ansträngd. Det hänger givetvis ihop med att man köpt ut så många semestrar inför 2019 – vi kan därför förvänta oss ett lägre övertidsuttag framöver om inget onormalt inträffar.
  • Skåpinventeringen pågår – mer info ska komma ut. Viktigt att alla anställda nås av denna (även de som är lediga/semester) så att ingen riskerar att bli av med sitt skåp i onödan. Företaget lovade återkomma i frågan.
  • Säkerhetsrelaterade händelser har ökat. Exakt vad det beror på är inte klart men säkerhetsavdelningen säger sig se en direkt koppling till inflödet av många nya i verksamheten. Man ska nu göra särskilt riktade insatser mot denna grupp parallellt med sitt vanliga arbete och kartläggning. Man har även påbörjat ett arbete med att följa upp alla säkerhetshändelser och i kartläggningen föra in uppgifter om övertidsuttag och schemaläggning för att se vilka kopplingar som kan finnas. Bra tycker vi!
  • En workshop för POC personal som rör ”IVU superusers” ska hållas

Kommentarer inaktiverade.