Inför semestervalet 2019

Seko Lok har tillsammans med ST haft förhandlingar med MTR om kommande semesterval och semesterperioder för 2019. Som vi alla vet hade MTR stora problem med tursättningen i somras. En anledning till detta var förarnas möjlighet att korta av fyraveckorsperioderna i ena eller andra änden. Den här möjligheten till ”avknoppning” vill MTR nu ändra på varför man kallade oss till förhandling.

Först var förslaget från arbetsgivaren att vi i stort sett bara skulle ha 3-veckorsperioder att välja på. Sedan föreslog man att juli skulle bestå av enbart 3-veckorsperioder. 4-veckorsperioder tänkte man då placera i juni och augusti. Dessa båda förslag kunde vi självklart inte acceptera varför förhandlingarna avslutades i oenighet.

Nu har vi till slut kommit till en lösning. De 4-veckorsperioder vi har idag, 7 st, ligger kvar över hela sommaren med samma placering som de alltid har haft. 3-veckorsperioderna däremot har utökats till 11. Möjligheten att korta av 4-veckorsperioderna i ena eller andra änden behövs därför inte längre och MTR får en bättre överblick och möjlighet att planera för sommartrafiken.

I övrigt beslutades att den som sökt 4 veckors semester ska få det. Har man enbart sökt 4-veckorsperioder ska man inte behöva tilldelas en semester som är 3 veckor utan individuellt samråd.

Personalorganisationerna kommer att vara delaktiga i utplaceringen av semestrarna så det går rätt till. Någon förändring i valproceduren med grupper och anciennitetsordning har inte gjorts.

I februari ska en grupp tillsättas där Seko Lok ska ingå, för att gemensamt med arbetsgivaren diskutera semesterfrågan inför 2020 års semesterår. Själva valperioden ligger t ex väldigt nära inpå gruppvalet vilket skapar problem och behöver en lösning.

Semestervalet för 2019 ligger ute från och med måndag 12/11 fram till måndag morgon 3/12. Besked beräknas till 12/12.

Besked om gruppvalet beräknas vara klart ca 20/11.

 

Kommentarer inaktiverade.