Nytt från MBL

Från MBL 24 september finns följande att berätta: Diskussion kring varför MTR kör med korta tåg vid derbyn och den brist på säkerhet det innebär för våra resenärer och vår personal. Detsamma gäller trafiken till jul och andra helger då antalet resenärer är betydligt fler än på vanliga vardagar. SL anser att det är för dyrt att köra långa tåg. Eftersom det är SL som är vår beställare är det inte mycket MTR kan göra åt saken, mer än att gång på gång föra fram vårt behov av längre tåg.

Personalomsättningen bland förarna är fortsatt stor. Den har legat högt hela året. 31 lokförare har slutat hittills. Ytterligare 7 har gått över i annan tjänst inom MTR. Det är en hård press på att utbilda nya lokförare för att antalet förare blir detsamma som innan övergången från Ståg. Under 2018 kommer i runda tal 85 nya lokförare ha genomgått vår egen utbildning, men de räcker inte på långa vägar till för att täcka upp det antal företaget behöver.

Turerna för nästa år är under framtagning. Våra turlistombud kommer att få paketet för granskning vecka 42.

Med den nya körlärarkursen på två dagar hoppas företaget att locka fler förare till uppdraget. Behovet är stort, antalet körlärare är 37 idag men MTR är i behov av det dubbla. Kursen kommer att hållas i Göteborg med två övernattningar på hotell. Feedbacken har varit positiv och Seko Lok liksom MTR hoppas att antalet intresserade ska öka. De som är körlärare sedan tidigare ska genomgå en kompetenshöjande kurs i framförallt pedagogik. Även här blir det 2 övernattningar med hotell.

Vår trafikchef, Stefan Sjöqvist, kommer att hålla ett informationsmöte i dagrummet 26/9 mellan 16.15 och 17.00. Han ska i fortsättningen hålla information en gång i månaden, med plats för frågor och funderingar från oss som jobbar på tågen.

Lokalerna för den administrativa personalen och POC ska ses över. Kontorslandskapet är inte bra och mindre rum behövs för personliga samtal så man inte behöver gömma sig i kopiatorrummet.

Uppställningsspåren för våra fordon räcker inte till. MTR söker olika lösningar och har bland annat tittat på möjligheten att använda Älvsjö godsbangård i framtiden. Vi får se vad resultatet blir.

Kommentarer inaktiverade.