MBL 180910

Idag var det återigen dags för MBL-träff mellan fack och arbetsgivare. Ett övergripande tema blev fortsatt personalbristen. Nu i september påbörjar MTR en internutbildning för 24 stycken nya förare samtidigt som 8 stycken redan färdiga förare, varav 6 stycken inhyrda, har börjat vilket åtminstone täcker upp en del av personalbristen. Rekryteringsprocessen till nästa internutbildning som börjar i november pågår också för fullt.

Detta medför dock att efterfrågan på körlärare fortsatt kommer vara stor. Trafikchef Stefan Sjökvist berättade under träffen att kommande körlärarutbildningar planeras att genomföras på annan ort än Stockholm under två dygn då det bjuds på boende och middagar. Seko Lok Pendeln ställer sig positiva till detta initiativ och hoppas det kan locka flera till att prova körlärarrollen och känna sig motiverade. När vi så småningom uppnått de 60-70 körlärare som behövs så är tanken att 10 körlärare ska vara kopplade till varje gruppchef och instruktör.

Stefan Sjökvist berättade även att han planerar att besöka Klarabergsviadukten 49 en gång i månaden för att hålla ett slags torgmöte på cirka 30 minuter med information från arbetsgivaren. Syftet är att skapa en bättre dialog med medarbetarna. Mötena kommer annonseras i god tid innan och ske på frivillig basis. Även avdelningsmöten med anställda på POC ska hållas månadsvis för att bland annat diskutera störningsplanering. Något positivt som hänt i sommar är att antalet växelfel minskat drastiskt på grund av åtgärder som Trafikverket lagt in för bättre underhåll. POC är fortfarande i behov av att rekrytera fler och funkar rutinerna bättre kan det kanske bli en mer attraktiv arbetsplats.

Efter sommarens rulltrappskaos har Matts Jenelius tillfälligt tagits in som fordonssäkerhetsansvarig innan en ny organisation ska komma igång hos MTR. Bland annat arbetas det just nu i samarbete med skyddsombuden på en revision av säkerhetsplanen för Citybanan där bland annat rollerna för förare, POC och trafikledning bestäms för att en eventuell utrymning ska kunna ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Vad gäller ledigheter och att få dem beviljade så är en nyhet att gruppcheferna framöver ska kunna ta beslut om ledigheten. På så sätt tas även hänsyn till individen och inte bara till resursläget. Om du ansöker om ledighet 3 månader innan datumet det gäller hamnar ansökan först hos PSF för att därefter skickas vidare till gruppchefen. I ansökan anger du skälet och förhoppningen är att du då ska få svar om beslut inom den kommande veckan så att ledigheten läggs in i ditt schema i god tid. De ledigheter som detta omfattar är de som gäller en eller ett par dagar, det vill säga strösemester, kompledigt, Ståg-dagar och permission och alltså inte huvudsemester eller FV-dagar.

Sist men inte minst avslöjades vem som ska efterträda Kim Widegrip som områdeschef för lokförarna och namnet är bekant! Håll utkik på OnTrack!

Kommentarer inaktiverade.