Utläggning av årets FV-dagar

Seko Lok har begärt förhandling angående utläggningen av årets FV-dagar. Enligt avtal så ska ”banken” med lätthelgdagar vara tom inför påskhelg och julhelg. Detta för att garantera medarbetarna att dagarna planeras ut och inte växer på hög. Personalsituationen i år med ont om folk har gjort att ett stort antal dagar inte har kunnat planeras ut. Under sommaren läggs inga dagar ut förutom de som blir direktkompade. Kvar under året blir då perioden september-december där resterande dagar ska ut.

Vi har därför yrkat på följande:

  • Att en plan för utläggning av samtliga under 2017-2018 intjänade FV-dagar fram till julhelgen 2018 för samtliga lokförare tas fram.
  • Möjligheten att sälja rätten till innestående FV-dag tillämpas enligt lokalt avtal i det fall att den enskilde föraren så önskar.

Föreslagen tid för att förhandla frågan är om två veckor – måndagen den 4 juni

Vi återkommer med mer information

 

 

Kommentarer inaktiverade.