Avdrag för tillfällig föräldrapenning – löst

Vi har tidigare informerat om att arbetsgivaren gjort avdrag även för FP-dagar för medlemmar som varit hemma med tillfällig föräldrapenning. En handfull medarbetare har blivit drabbade. Samtliga som vi känner till när de varit hemma i samband med barns födsel (pappadagarna) och fått avdrag för 14 dagar trots att de endast varit borta 10 arbetsdagar.

Arbetsgivaren försvarade sig med att de endast följt kollektivavtalet som säger att för ledighet utan lön som pågår 6 dagar eller mer ska avdrag göras  med 3,3% av månadslönen per dag. (§14 moment 3 stycke b)

Vi har hela tiden argumenterat för att tillfällig föräldrapenning endast är möjlig att lägga ut på en dag som i grunden är en arbetsdag. Ersättning från Försäkringskassan kan aldrig ges på en dag där personen är ledig med lön. Nu har vi blivit överens med MTR om att avdragsberäkning vid tillfällig föräldrapenning ska hanteras enligt §14 moment 3 stycke c istället. Det vill säga det ska göras timavdrag baserat på utlagd tjänst aktuell dag.

För de personer som fått avdrag med procentsats vid ledighet med tillfällig föräldrapenning som grund gäller att det ska korrigeras retroaktivt. Det känns skönt att vi kunnat lösa frågan och vi inväntar nu ett protokoll från arbetsgivaren.

Tack till er som uppmärksammade problemet och hörde av er till oss.

Kommentarer inaktiverade.