Villkor Körlärare

Idag hade Seko Lok en MBL 11 förhandling med arbetsgivaren som rörde körlärarna (handledarna) och villkoren för deras uppdrag. Körlärarna har själva under det gånga året givit uttryck för att förutsättningarna för att bedriva uppdraget på ett bra sätt många gånger har saknats.

 

Dubbelläggning av elever och obefintlig tid för egen körning tillsammans med tjafs om ersättningen har fått flera lokförare att avsäga sig uppdraget under MTR:s första år. Samtidigt som styrkan därför reducerats står vi nu inför en vår och sommar med en ökning av elever som vill ut på sin LIA-period. Många söker sig till pendeln, vilket är positivt eftersom vi har ett stort rekryteringsbehov. Prognosen från arbetsgivaren ligger på att 2,5 lokförare behöver ersättas löpande per månad för att vi ska kunna hålla jämna steg med personalomsättningen. Det senaste året (12 månader löpande) har gett att drygt 2,8 personer per månad försvunnit från ren lokförartjänst. Då ingår de lokförare som gått internt till andra uppdrag, tex POC och YDL.

 

Samtidigt som dessa ska ersättas så sitter vi kvar med ett underskott vilket nu mer eller mindre har permanenterat lösningen med inhyrda lokförare. Det här är dyrt, och rätt så onödigt egentligen. För visst ska det väl gå att locka lokförare till pendeln? Vi har branschens bästa slutlön, branschens starkaste lokala avtal med fina villkor och bör självklart kunna locka lokförare på egna meriter. Vi har därtill en aktiv facklig klubb som omfattar såväl skyddsombud som fackliga företrädare. Det finns självklart massor att jobba på och bli bättre på men vi ska inte glömma att vi är riktigt bra redan idag!

 

Ansvaret för att se till att pendeln kan ta emot eleverna från YH-skolorna nu när det blir dags för deras LIA-perioder ligger självklart på arbetsgivaren. Seko Lok och dess medlemmar har dock också ett intresse av att det här fungerar. Det är vi och våra medlemmar som hamnar i kläm i tider av personalbrist. Personalsituationen behöver vara i balans för att vi ska kunna lägga ut semester, FV-dagar, komptid osv. Att hamna i ett läge där arbetsgivaren ser sig tvungen att beordra ut övertid för att klara produktionen gynnar ingen och gör ingen glad.

 

Vad kom då ut från dagens MBL 11? Jo vi blev överens om följande punktlista som ska reglera körlärarnas uppdrag:

 

– att maximalt 3 veckor med elev följs av minst 1 vecka egen körning om inte annat överenskommits med körläraren.
– att tillägget för uppdraget betalas enligt kollektivavtalet (1 tillägg per tur. Singelnatt = 2 tillägg)
– att det ska vara 1 elev per körlärare i normalfallet

– om 2 elever åker med utgår dubbelt tillägg

– att planerad elevåkning läggs ut i samband med publicering av ordinarie schema

– att uppdraget som körlärare inte begränsar möjligheten till ledighet dvs ledighet kan inte nekas endast på grund av att elevåkning är inlagd och att det saknas körlärare. 

– körlärare ska ha arbetat som lokförare i minst 3 år för att komma i fråga för uppdraget

 

Seko Lok hoppas nu att det här ska bringa ordning och reda och att det ska leda till att situationen stabiliseras och att körlärare som pausat sitt uppdrag ska vilja komma tillbaka och ta sig an elever igen. Vi hoppas också att fler lokförare nu vågar anmäla sitt intresse för uppdraget. Frågor och funderingar? Kontakta klubben på styrelsen@pendelforarna.se

Kommentarer inaktiverade.