MBL 4 Dec

Medarbetarundersökningen är klar och deltagandet hos trafik är på ca 81%.
Resultatet planeras publiceras på Ontrack den 27 december.

Korta tåg:
MTR har haft problem en längre tid med fordonsbrist. Man har haft åtgärdsprogram för att lösa frågan. Trotts åtgärderna har problemet inte lösts. SL har nu i november valt att hålla in en tredjedel av ersättningen. Den betalas ut när problemet åtgärdats.

Långa tåg helger:
MTR har ber kontinuerligt om att få köra långa tåg under helger och vid evenemang. Oftast svarar trafikförvaltningen nej i frågan.
Facket nämner att om företaget väljer att köra långa tåg även fast att trafikförvaltningen inte beställer dessa så kan nöjd kundindex gå upp.

Säkerhet:
Pendelklubben ber återigen om att checklistor ska finnas på rätt ställe. Denna gång ber man om en handlingsplan för att få detta ordnat.
POC:
På förekommen anledning tar poängterar Astrid att tåg bör ställas om poc är obemannad. Företaget säger att så länge någon med rätt säkerhetsklassning finns tillgänglig på telefon och inte nödvändigt på plats så är det godkänt.
Personalplaneringen:
Martin Cervall är numera tillfälligt chef för personalplaneringen, istället för Berengere, tills någon rekryterats till posten.
E-learning:
Om tiden för e-learningen om T18 inte räcker till så kommer detta att justeras i efterhand.
Semesterlista:
Semesterlistan planeras presenteras den 5 dec.
Trotts problem med ansökningarna kom ca 900 av 1050-1100 in den rätta vägen. Man har skickat mail till samtliga som inte inkommit med sina ansökningar och gett dem lite tid att söka i efterhand via mail.
Punktlighet:
Snitt har legat på 84,3%
Nya kollegor:
Under hösten ska 10 nya kollegor ha rekryterats. Och 8 ytterligare är på väg.
Arbetstidsminskning:
MTR kräver att de som tidigare har gått ner i arbetstid ska hitta ett schema där man kan jobba heltid. Om detta inte är möjligt ska numera finnas en rehab plan och en eventuell sjukskrivning. Risken är att försäkringskassan kommer kräva att individen jobbar heltid och kräva att dessa personer byter arbete som följd. Fortsättning följer förhoppningsvis.
Personer i pensionsålder hänvisas ta ut deltidspension, men detta kommer resultera i att de hamnar på månadsvik istället för grupp.
Station / visering:
Det är tänkt att stationerna i framtiden ska registrera antal plankare.
Man har tankar om att ha personal anställda från veteranpool för att klara viseringskrav. Dessa ska vara vid spärrlinjer och ombord.
Toa:
Man ser över möjlighet att ordna en tillfällig toalett i Krigslida. Vi ber om en även i Tungelsta. MTR tar med sig den frågan.

Kommentarer inaktiverade.