MBL-info 20 november

Dagens MBL innehöll enbart information från arbetsgivaren, inga beslutspunkter fanns med på agendan.

SL har mätt kundnöjdheten och resultatet presenterades där den totala nöjdheten gått ner från 74 till 72. De områden som stack ut var tidshållningen samt förarens körsätt. Kan denna siffra ha att göra med den nya tunneln och den något svårbemästrade signaltavlan för positionsstopp?

Emtrain kommer att bemanna upp med extrapersonal under en period för att komma i kapp med underhåll och reparationer. POC kommer även att få tillgång till systemet för fordonsskador för att kunna hjälpa till med att styra rätt enheter till rätt depå. Behovet av fordon under T18, 99st per dag,  ska klaras av då Emtrain kommit ikapp med service och underhåll.

Värre ser det då ut med personal och det särskilt på helgerna. T18 kommer att kräva mer personal under helgerna och en prognos för ca 15-20st förare minus per helg visades upp. Kommer detta göra det omöjligt att få någon helg extra ledigt nästa år?

MTR har under de senaste månaderna tappat ca 2st förare per månad. Detta utöver de förare som gått vidare till andra jobb inom MTR, tex POC mm. MTR tycker att tappet är tråkigt men visar ingen större förståelse att det kan ha att göra med behandlingen av personalen från deras sida. Problemet ska i alla fall mötas med extra inhyrd personal samt fortsatt rekrytering.

Efter att Transportstyrelsen gjort en inspektion hos MTRP/EmTrain, åligger det MTRs organisation att tydliggöra säkerhetsstyrningssystemet samt förenkla dokumentationen i VLS. Syftet är att förenkla säkerhetsdokumentationen och ta fram tydligare instruktioner mm. Något som behövs då vi idag ibland får leta i gamla veckobrev för att veta hur vi ska göra i vissa situationer.

Under punkten säkerhet diskuterades också problemen som finns på POC där det vid flertalet tillfällen enbart funnits en DLT på plats, detta efter att personalen där inne fått sämre villkor mm. På den direkta frågan om trafiken får fortsätta utan DLT blev svaret nej, då får trafiken ställas in. Blir intressant om detta skulle inträffa igen….

Ett önskemål från facket var att de övergripande samverkansmötena som fanns under Stockholmståg skulle återupptas, alla operatörer som är inblandade i pendeltrafiken. MTR tog i vanlig ordning med sig frågan….

Kommentarer inaktiverade.