MBL 9 Okt

Information från ledningsgruppen:
Ekonomichef Karl
-Karl från MTR berättar att det varje månad läggs undan 100:- per månad och anställd till trivsel. Det anordnas gruppvis. Gruppchefernas grupper är det som gäller. Sen kan de så klart anordna tillsammans. Bowling, middag, paintball, kryssning, helt upp till oss.
Målen är
-Total punktlighet, egen punktlighet, NKI övergripande, NKI störningsinfo, NKI personalens bemötande, NKI städ, obemannad station, klotter, utförd produktion, Ospa A, dörrar öppnade utanför plattformen, resultat, försäljningsvolym och fordonsutsättning.
Detta är förutsatt att vi uppfyller målen. För de mål som inte uppfylls görs avdrag. Alltså, om vi uppfyller 8 av 14 mål en månad så får vi till potten 8/14×100=57kr per anställd. Nästa månad kanske 10 av 14 mål, 10/14=71kr. Det vi tjänar ihop används sedan årsvis.
Det uppstod lite förvirring och folk undrade vad vi kunde påverka i de olika yrkeskategorierna. Vi alla kan ju inte direkt påverka allt men om alla gör sin del så blir det så bra som möjligt för alla. Antingen får alla eller ingen och alla får lika mycket.
På tunnelbanan som har ett liknande system kom de första året upp i ca 400 per anställd som de nyttjade till ”personalfest”. Förslaget kom upp att vi skulle göra som tidigare och köra ett stort event för alla likt så som vi gjorde på STÅGs tid. Han tog frågan med sig.

HR chef MARIE
Lokförare rekryteras utifrån landet. Just nu är det 3 nyanställda, 4 i intervju och 7 ska träffa områdeschefen. Hur många som går vidare efter intervju och samtal återstår att se. Vi påtalade att det är besvärligt över tid att få folk att stanna kvar pga boendesituationen. Det örat vill Marie inte lyssna på så vi får väl se hur det blir.
Hon säger att det inte är optimalt med inhyrda förare och att MTR hellre skulle anställa egna. Detta är alltså en tillfällig lösning.

Trafikchef DAG
Dag berättade lite om T18
Turerna är ritade och kommer snarast lämnas till turlisteansvariga för överseende och eventuella korrigeringar. Turerna ska förhandlas 10/11. Efter det ska grupperna göras klara och sen ska det ut till val.
I T18 är det inga kopplingar i VHE och således inga raster där heller.
På frågan om vi skulle kunna välja rad i gruppvalet sa vi att det är för kort inpå och kommer att bli för krångligt så i år sa vi nej till det. Frågan kan mycket väl komma upp igen senare år.
Fordonsutsättningen i September var 92,8%. Då räknas reservsätten också in. X60B är mer drabbat av brister. Idag använder vi som mest 97 fordon i högtrafiken och i T18 kommer vi behöva 103. Finns att jobba på alltså.
Om ett tåg är 15+ sent så räknas det som inställt.
Matts Jenelius kommer att vara fordonsansvarig inom Trafik och kommer att var som ett bollplank mot personalen. En bra resurs tycker nog många av oss. Han kommer fortsatt att vara YDL.

En extra person ska följa upp så kallade järnvägskoder. Det betyder att de förseningsfel som tillskrivs oss ska en extern person följa upp. Ytterligare en person, Fredrik Henning ska tas in för att säkra korrekt km-tal för fordonen mot IVU. Som det är nu ska det fungera och stämma med IVU men för säkerhets skull ska en person ha fullt fokus på att kolla detta. Han ska inte vara operativ utan som sagt helt fokusera på sin uppgift. Detta för att det INTE ska gå ut några ”röda” tåg i trafik.

Kommentarer inaktiverade.